ЛГБТИ+ организации приветстват предложението на ЕС за признаване на родителски права

"Признаването на родителските права в целия ЕС е от ключово значение за осигуряването на еднаква защита на всички деца в Съюза."

Европейската комисия публикува предложение за регламент на Съвета относно признаването на родителските права, в който се определя пълното признаване на родителските права за трансгранично движение в рамките на ЕС, като същевременно се гарантира, че основните права на всяко дете са напълно защитени навсякъде в ЕС.

Според европейската ЛГБТИ+ организация ILGA-Europe и Мрежата на европейските ЛГБТИ+ семейства (NELFA) това е голяма стъпка напред за осигуряване на правна сигурност за децата в трансгранични ситуации, за да бъде защитен семейният им живот и да бъдат признати и двамата им родители в целия ЕС. Понастоящем много деца, включително деца на ЛГБТИ+ родители, „губят единия си родител„, когато пресичат границата, тъй като родителството не се признава.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Регламентът на Съвета се основава на неотдавнашните решения на Съда на Европейския съюз (СЕС), по-специално на това, постановено по делото на бебе Сара в България, с което от държавите – членки на ЕС, се изисква да признаят връзката между родител и дете с цел да се позволи на детето да упражнява безпрепятствено с всеки от родителите си правото на свободно движение и пребиваване на територията на всички държави членки, както е гарантирано в член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Настоящата липса на признаване на родителските връзки в трансгранични ситуации означава, че родител в една държава не винаги е родител в друга държава. При преместване от една държава членка на ЕС в друга, с цел почивка или пребиваване, децата могат да „загубят“ родител и в много сериозни случаи, като случая с бебе Сара, да останат без гражданство. Липсата на признаване на родителските права може да има много сериозни отрицателни последици за децата в дъжавните семейства, като например лишаването им от наследяване или от правото на всеки един от родителите им да действа като техен законен представител по въпроси като медицинско лечение, грижи за децата и образование.

В съответствие с международното право в областта на правата на човека, предложението поставя в центъра на вниманието висшия интерес на детето, за да се гарантира, че правото на децата на идентичност, гражданство, недискриминация, наследяване и право на издръжка са защитени в целия ЕС. Това е голяма стъпка напред, за която организациите за защита на правата на ЛГБТИ+, включително ILGA-Europe и NELFA, последователно лобираха досега. По този начин регламентът разглежда по-широки семейни въпроси и по този начин не се намесва в материалното право по семейни въпроси, което е от компетентността на държавите членки.

Според изпълнителния директор на ILGA-Europe Евелин Паради: „Осигуряването на пълно признаване на родителите на децата, когато те се движат в ЕС, е съществено условие за техния най-добър интерес и основните им права. С този предложен закон това се постига, без да се накърнява компетентността на държавите членки да определят семейството и да установяват родителството съгласно своята съдебна практика.“

ILGA-Europe и NELFA ще работят с членовете на ЕП и правителствата на ЕС, за да гарантират, че предложението ще бъде подкрепено от Европейския парламент и Съвета и че целта на предложението ще бъде запазена в окончателното законодателство.