Българският съд излезе с решение – Бебе Сара ЩЕ има акт за раждане с вписани двете ѝ майки

В началото на седмицата българският съд излезе с решение за Бебе Сара, съобщават от ЛГБТ правна организация „Действие“

Както следва „Столична община, Район Панчарево трябва да издаде български акт за раждане, в който да отрази името на титуляра, датата и мястото на раждане, пола и произхода от двамата родители на Бебе Сара. Република България не може да откаже да признае произхода на Бебе Сара от нейните родители- българската и английската майка, с мотива че националното право не предвижда нито института на брака между лица от един и същи пол, нито майчинството на съпругата на биологичната майка на детето.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Сара е родена през 2019 г. в Испания в семейство на две майки – Калина и Джейн, и вече повече от две години властите отказват издаването ѝ на акт за раждане. Днес Административен съд София – град се произнесе с решение, с което признава българското гражданство на Сара и задължава административните органи да ѝ издадат акт за раждане, в който да са вписани и двете ѝ майки!

Битката започва още през 2019, когато се оказва, че Сара e поставена в риск да остане без гражданство, въпреки че и двете ѝ майки са записани в испанския акт за раждане. Испания отказва да ѝ предостави такова, защото родителите ѝ не са испански граждани. Въпреки че Джейн е от Великобритания, тя не може да предаде гражданството си, защото Сара е родена извън Острова. Единствената възможност за семейството остава получаване на българско гражданство, предадено от Калина, която е българка.

Калина като записана майка в испанския акт за раждане на Сара подава молба до Столична община – район Панчарево за съставяне на български акт за раждане на детето. Столична община изисква доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. С входирана молба молителката е заявила, че такава информация не може и не е задължена да докаже по нито един действащ в РБ закон и подзаконов акт. В резултат на това Столична община отказва издаване на български акт за раждане.

Отказът беше обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). Съдът, от своя страна, изпрати преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуване на европейското законодателство във връзка с правото на свободно движение и с правото на личен и семеен живот на Сара и нейните майки. На 14 декември 2021 г. СЕС констатира, че българските власти са задължени да издадат лична карта за самоличност или паспорт на Сара, удостоверяващ нейното гражданство и посочващ нейното фамилно име съгласно акта за раждане, съставен от испанските власти. Това решение е от значителна важност за развитието на европейското законодателство и засяга над 100 000 семейства, които се намират в подобен юридически парадокс.

След решението на СЕС делото се върна отново при АССГ, за да може съдът да прецени как да приложи решението в контекста на българското законодателство. Днес съдът излезе с решение, с което потвърждава българското гражданство на Сара и задължава администрацията да издаде акт за раждане, в които да бъдат вписани и двете майки като родители! Това решение е ключово за еднополовите семейства и пълноправното упражняване на родителски права и от двамата родители. Съдебният акт е огромна стъпка по пътя към равното зачитане на децата с еднополови родители и семейните и личните права на всеки.

Още по случая може да прочетете на сайта на ЛГБТ правна организация „Действие“