Потърси помощ – запознай се с правата си

Кампанията „Дръж очите си отворени“ има за цел да създаде среда, в която жертвите на престъпления се чувстват в безопасност, разбрани и подкрепяни.

Всяка година милиони хора стават жертва на престъпления. През 2020 г. в България са регистрирани 69 жертви на умишлено убийство. Престъпността може да засегне всеки от нас. Ето защо е важно да знаем правата си. От решаващо значение е да знаем къде можем да се обърнем за помощ за себе си или за любимите си хора. Жертвите на престъпления в ЕС имат набор от права, до които имат достъп във всяка държава-членка на ЕС. Тези права гарантират, че жертвите могат да търсят подкрепата, защитата и правосъдието, от които се нуждаят.

Дръж очите си отворени за различните престъпления срещу човека.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Европейската комисия стартира тази кампания, за да гарантира, че жертвите на престъпления и техните приятели и роднини са наясно с помощта, която се предлага – консултантските услуги и услугите за подкрепа, предлагането на подслон (включително домове за деца и семейни домове), горещите телефонни линии, емоционалната и психологичната подкрепа, медицинските консултации, подкрепата и консултациите при травми, както и други услуги.

Кампанията „Дръж очите си отворени“ има за цел да създаде среда, в която жертвите на престъпления се чувстват в безопасност, разбрани и подкрепяни. Кампанията е инициирана от Европейската комисия и целта ѝ е да гарантира, че жертвите разбират правата си и се чувстват уверени да ги използват и да търсят справедливост. Кампанията също така има за цел да гарантира, че към жертвите се подхожда с уважение, деликатно, индивидуално, професионално и недискриминационно, че гласовете им се чуват и че те знаят къде могат да потърсят подкрепа.

Местни организации, част от кампанията, към които жертвите на различни видове насилие могат да се обърнат са фондация GLAS, фондация “Асоциация Анимус” и Център за правна помощ Глас в България. Те предоставят подкрепа и помагат на жертвите да разберат своите права.

Повече информация за „Дръж очите си отворени“ ще откриете в сайта на ЕС.