Пол Найденов: В България ЛГБТИ хората все още не са постигнали усещането за принадлежност към общност

Продължаваме със серията интервюта с координаторите на четирите тематични групи (младежка, куиър-феминистка, транс и интерсекс, както и за съ-родителство), които през последната година се провеждат в София. Днес ви срещаме с Пол Найденов, съ-координатор на TIA – групата за взаимопомощ, ориентирана към транс и интерсекс общността. Той е първият открит интерсекс активист в България и основател и член на международната интерсекс организация OII Europe. TIA, както и останалите три групи за самоподкрепа, са създадени по проекта “ЛГБТИ хората се надигат за промяна”, финансиран от “ИЛГА-Европа”. Ето какво сподели Пол пред PROUD.bg за целите на групата, ефекта от нея и продължаването й в бъдеще.

С каква цел създадохте групата?
– Групата бе създадена с цел сплотяване и еманципиране на транс общността, както и обединяване на хората с различна полова идентичност.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Какви са изводите, които си правите от срещите?
– Групата има измерими достижения. Свързваме транс хора с адвокати и лекари. Една от победите ни е смяната на документите за висше образование на член на групата, както и премахване на стигматизиращи и ненаучни публикации на тема транс* от българското уеб пространство. Еманципирането на групата като резултат доведе до официалното й и видимо включване в София Прайд.

Защо смятате, че групите за взаимопомощ са важни за общността?
– Това е една от малкото възможности за подкрепа, взаимопомощ, разбиране и преодоляване на социалното изключване, където хората могат да са открити за своята идентичност и сексуална ориентация. Усещането за принадлежност към общност, както и разбирането на проблемите на другите ЛГБТИ хора е нещо, което все още не сме постигнали в България.

Как смятате да продължите проекта?
– С осигуряване на място за срещи, посредничество с институции, както и с мотивиране на активните транс хора да повишат видимостта, гражданската и политическа активност на групата.

Какви други групи смятате, че са необходими на общността в България?
– Необходими са работни групи, обединяващи активните и активистите от ЛГБТИ общността, както и включването на други активисти за човешки права, както и отделни групи за работа по актуални проблеми.

С какво създаването на общностния център Rainbow Hub спомогна за сформирането на тези групи?
– Създаването на ТIA предшестваше създаването на хъба, но той се превърна в дом на групата, където хората се чувстват сигурни и в приятелска атмосфера.