Транс жена обяви гладна стачка пред Съдебната палата в София

Габриела е 32-годишна транс жена, майка на петгодишно дете, чиято идентичност и права бяха потъпкани от българския съд вчера. В заседание на 13.11.2023 г. по гражданско дело съдът отказа да признае пола, с който Габи се самоидентифицира и живее, като не разреши промяна на данните за пола ѝ в регистрите за гражданско състояние и личните ѝ документи.

В тях е вписан рождения ѝ, биологичен пол. Това е един от случаите на системно унижение на транс хората в България, които оставят след себе си тъга, разбити съдби и усещането, че не живеем в страна, ратифицирала Европейската конвенция за правата на човека.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

С риск за живота си поради неизлекувана бронхопневмония, с която Габи се яви в Съда вчера, тя обяви гладна стачка, за да защити не само себе си, детето си и идентичността си, но и всички други хора като нея, чийто психичен пол не съответства на пола, определен при раждането.

Фондациите GLAS и Bilitis излязоха с позиция, с която, категорично застават срещу системното нарушаване на правото на самоопределение на транс и интерсекс хората в България.

Несправедливост, която не просто създава дискомфорт, а коства животи и отнема от бъдещето на всички нас като общество. Не можем да се примирим с липсата на нормативна уредба, която урежда признаването на пола при транс и интерсекс хора. Не приемаме правоприлагане, което ограничава достъпа до права в името на религиозни традиции и поставя непреодолими бариери пред една малка и силно уязвима социална група: хората, чието джендър идентичност не съвпада с пола, определен при раждането им.

За пореден път излагаме нашите искания към законодателите ясно и категорично:

  • Да се въведе правна рамка, уреждаща признаването на пола при транс и интерсекс хората, които се самоидентифицират с пол, различен от този, определен при раждането им.
  • Правоприлагане, което се придържа към международните стандарти, и по-специално към Европейската конвенция за правата на човека.
  • Редовен и конструктивен диалог на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с ЛГБТИ общността и всички организации на гражданското общество, които работят за защита на правата на транс и интерсекс хората.

Отстояваме тези искания с непоколебима решителност, търсейки справедливост, равенство и зачитане на основните човешки права. Заедно се противопоставяме на дискриминацията и предразсъдъците спрямо транс и интерсекс хората, и се застъпваме за общество, в което всеки човек е уважаван, признат и свободен да живее автентично.