„Споделени уроци“ с представители на Осло Прайд

Тази година София Прайд и Осло Прайд се проведоха по едно и също време. По тази причина организаторите на двете най-големи ЛГБТИ+ събития в България и Норвегия организираха партньорски срещи от страна на Осло Прайд в България. Представители на Осло Прайд присъстваха на организираното посещение и среща с местни активисти в общностния ЛГБТИ център Rainbow Hub. На срещата участваха около 10 активиста от различни организации, които задаваха въпроси, свързани с дейностите на Осло Прайд и различните нива на приемане на ЛГБТИ хората в Норвегия, трудностите, пред които са изправени и други. Срещата се организира от Фондация GLAS, в партньорство с Билитис и АЕЖ

На срещите бяха обсъдени идеи за подходящ представител на Осло Прайд, който да участва в предстоящото медийно обучение за хора от маргинализирани групи и общности, както и да помогне в развенчаването на митовете, свързани с Норвегия в България. Освен с активисти, представителите на Осло Прайд се срещнаха и с журналисти на специална конференция, с които обсъдиха нашумели теми относно двете големи събития.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

По време на пресконференцията беше предоставена възможност на журналистите да зададат въпроси, свързани с Прайд в Норвегия и ЛГБТИ правата. Представителите на Осло Прайд се срещнаха и с представители на местната администрация в Столична община. На срещата присъстваха експерти от различни отдели, отговорни в съгласуването и провеждането на София Прайд – отдел сигурност, култура и др. Бяха обсъдени добрите практики и опит на Осло Прайд и тяхното възможно прилагане в България.

По покана на посланика на Швеция в България, бяха поканени двама шведски полицаи, които също присъстваха и се включиха в срещата. Представители на Осло Прайд подчертаха силната ангажираност на кмета на Осло и общината в организира на Прайд шествието. Сред заложените резултати бяха планирани два броя медийни участия, но планираме те да бъдат осъществени през 2023 г., отново покрай провеждането на Прайд шествията в двете страни.

Ларс Арнесен, заместник-председател на комитета на Осло Прайд коментира:

Осло Прайд посети както Фондация GLAS, така и Билитис на място в София от четвъртък, 16 юни до неделя, 19 юни 2022 г. Осло Прайд беше представен от Ларс Арнесен (заместник-председател), Лий Кволе (член на екипа за комуникации) и Антонио Михайлов (отговорен за международен обмен). Визитата кореспондира с фестивала София Прайд. Участвахме в поредица от срещи и културни събития с представители и активисти от фондация GLAS, Bilitis, други местни организации, медии, политици и международни гости от цяла Европа. Бяхме особено впечатлени от наличието на специален човек (Робин Златаров), който се погрижи всички практични неща по време на нашето посещение да бъдат извършени бързо. Получихме също възможността да обсъдим бъдещето на нашето партньорство и научихме много за това как фондация GLAS и Bilitis работят на различни нива, от законодателни и съдебни усилия за подобряване на правната ситуация в България, до функционирането на общностния център, където на местната куиър общност се предлага консултиране и подкрепа.

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация Глас-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. https://www.activecitizensfund.bg/