Риск от трафик на украински бежанци

Рискът от трафик на украинци, бягащи от войната, е голям и е необходимо да сме бдителни, каза пред БНР Камелия Димитрова, която е едно от ключовите лица, инициирали промените в Закона за борба с трафика на хора. Фондация „Дигнита“ подготви анализ в рамките на проекта „Украинската бежанска криза. Предотвратяване на трафика на хора сред жените-бежанки„.

В рамките на първоначалната фаза – журналистически разследвания, наши колеги от Румъния споделят, че още при пристигането на украинските бежанци по границата са офертирани транспортни услуги, като в някои от случаите са регистрирани след това искове за предоставяне на сексуални услуги или други форми на услуги. Една от нашите хипотези първо беше, че в рамките на транспорта съществува риск и такива случаи имаше. Втората ни хипотеза е, че в рамките на предоставянето на настаняване съществува такъв риск. Тук ние не се натъкнахме на конкретни случаи, но се натъкнахме на проактивни практики като тези в Белгия – да се регистрират всички лица, които предоставят настаняване на украинските бежанци и те да са обект на предварителен скрининг„, разказа Камелия Димитрова в интервю.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

По думите й най-рисковият елемент за България се оказва този за предоставяне на работа:

Лица, които са недобронамерени, потенциални експлоататори и трафиканти могат да се възползват от това, че украинските бежанки, от безизходицата на жените, които са пристигнали с техните деца, да ги експлоатират трудово, ако не и сексуално„.

Тя посочи, че на такива практики са се натъкнали по Черноморието. В замяна на настаняване или оставане в хотел, жените са карани да работят на черно, без да се предоставя възнаграждение.

Камелия е категорична, че трябва да се подобрят механизмите за идентификация. По думите й в България все още няма формално идентифицирани жертви. Според нея е необходимо да има работни групи по темата. Трябва да намерим платформа за по-ефективни мерки за превенция, изказа мнението си тя и добави , че колкото по-голяма е несигурността на тези жени, толкова по-уязвими стават те за трафик и експлоатация.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация GLAS и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg