БХК стартира кампания за популяризиране на правата на човека

"Усилието за правата на един е ключът за правата на всички!"

Тази година се отбелязват 30 години от създаването на най-старата и голяма правозащитна организация в България – Българския хелзинкски комитет. За хората в у нас все ое е предизвикателство да отстояват правата си, защото институциите все още не припознават правата на човека и върховенството на правото като основа на дейността си.

По случай годишнината от основаването си БХК стартира кампания за популяризиране на правата на човека, насочена към активнитe хора, които все по-често реагират срещу несправедливостите в живота и обществото си. Рядко обаче познават добре правата си и възможностите да защитят себе си или каузата, в която вярват. Кампанията е под мотото „Усилието за правата на един, е ключът към правата на всички!“ – за да подчертае универсалността на правата и един от основните принципи в работата на правозащитниците: че всички са равни по достойнство и права, и борбата за каузата на един човек е отстояване на стандарт, валиден за всеки член на обществото.

 
L’N’Q: House & Disco
 

На специално създадена страница на сайта на БХК през 17 основни теми в сферата на правата на човека се разказва за различни права и уязвими групи. Някои от тях се отнасят до универсални права, засягащи всеки един член на обществото – свободата на изразяване, правото на защита от изтезания, нечовешко или унизително отнасяне, свободата на сдружаване, на мирно събрание, докато други насочват хората от маргинализирани групи, които заради уязвимото си положение в своето всекидневие се изправят пред препятствия, с които останалите не се сблъскват – ЛГБТ хора, хората с увреждания, бежанците, представителите на малцинствени групи и пр.

Целта е стереотипното и на пръв поглед кухо понятие „права на човека“ да се изпълни с конкретика и съдържание; да се даде отговор на някои основни въпроси – какво са правата на човека, кому са нужни въобще, еднакви ли са за всички и дават ли ни пълна свобода. Лице на видео посланието на кампанията е актьорът Иван Бърнев, режисьор на клипа – Валери Милев, а творческата концепция е създадена с партньорството на агенция Brand New Ideas.

Какво са правата на човека?

„Правата на човека са основни и универсални стандарти, които гарантират възможността на хората да живеят сигурно и достойно. Те не са „привилегии“ за конкретни хора или групи, а основополагащи принципи – най-малкото общо кратно за всички човеци, без което достойнството им като хора е празно, незащитено.
Някои права могат да бъдат ограничавани при строго определени условия, за да се защитят други права и свободи и в името на по-широката полза за обществото като цяло. Други обаче – например защитата от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне – не могат да бъдат ограничавани. Различните права, тяхната защита и балансът помежду им се регулират от редица международни и национални документи. Тъй като държавата е основният гарант за правата на човека, тя има задължението да осигури спазването и защитата им.“

Спазват ли се правата на човека в България?

„От 1994 г. Българският хелзинкски комитет публикува Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България. Оттогава в държавата са проведени множество реформи, които са довели до по-добра законова защита на правата на човека и по-добро функциониране на институциите. Все още обаче страната ни е на шесто място в Европа (след Русия, Украйна, Турция, Румъния и Италия) сред тези, които имат най-голям брой дела в Европейския съд по правата на човека, поставени от Комитета на министрите на Съвета на Европа под усилено наблюдение за тяхното изпълнение. Това са дела, по които Съдът е установил нарушения и е постановил осъдителни решения, които се отнасят до структурни и системни проблеми по отношение на правата на човека в дадената държава.“

Правата на човека от години са встрани от вниманието на управляващите, а липсата на върховенство на правото задълбочава пречките пред тяхното утвърждаване и защита. Постигането на по-справедливо общество за всички минава през овластяването на всеки един да познава и отстоява своето човешко достойнство и правата си – кауза, зад която БХК стои вече три десетилетия.