Официалният речник на БАН е пълен с хомо, трансфобия и език на омраза

Знаете ли какво е джендър? А джендърче? Може би джендърни? Ако не, то като всеки един човек, който търси значението на дадена дума, бихте потърсили нейното значение в речника. А ето какво бихте намерили там:

Джендър – според някои схващания – пол, който е извън биологично установените мъжки и женски пол и е свързан с различна, нетрадиционна сексуална ориентация и различна социална идентичност.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Джендър, иронично – човек, който се причислява към такъв пол.

Джендърна идеология – идеология, пропагандирща свободата на избор на пол и сексуална ориентация, различни от биологичните мъжки и женски пол, и насочена към разрушаване на традиционните сексуални стереотипи, брака, семейството, ролята на бащата и майката и др. Пример: „Джендърната идеология се оказва противник на здравия смисъл…“ или „Обмисля се законодателство, което ще преследва родителите, отказващи да вървят по пътя на джендърната идеология“.

Джендъризация – превръщане на някого в джендър, създаване на общество от джендъри и налагане на джендърна идеология.

Това са реални извадки, черно на бяло, от новоизлезлия „Речник на новите думи в българския език“, изготвен от БАН и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“. Институции, които са официалните „законодатели“ на българския книжовен език. За съжаление, обаче, в изданието не намираме обективността и информираността, с която се предполага изготвянето на един такъв речник.

В речникът, наподобяващ популярна платформа за обяснение на различни жаргони, много от думите имат малко до никакво реално и информирано обяснение. За сметка на това ироничните подмятания и фрази са обяснени на дълго и широко с примери. Думи, съдържащи в себе си „джендър“, например, се срещат в речника общо 108 пъти като вариациите на ирония и цинизъм, с които са заредени, варират далеч извън най-смелите ви мечти.

Ето още цитати, приложени като примери в речниковите статии, те освен пример за думите са и пример за хомо и трансфобия:

  • Когато утре джендърната стратегия се намърда в учебните програми; когато на тригодишни деца започнат да втълпяват, че те не са момиченца и момченца. а нещо друго: когато започнат да ги насърчават да си изберат своя пол, за да са различни, интересни, тогава – о, тогава! Да опазим децата! Това е нашата мисия.
  • Предлагат бюрократизация, джендъризация, бежанци, унищожаване на идентичността ни, американизация.
  • Тя [Истанбулската конвенция] е част от глобална атака в света за джендъризиране на обществата. В ЕС се задава опит да бъдат задължени страните членки да узаконят еднополовите бракове и да ги приравнят към нормалното семейство.
  • Съчетанието на безбожие, джендъризъм, пансексуализъм, от една страна, и от друга – генно инженерство, клониране, изкуствен интелект и прочее, ще изкуши човеците да станат още по-„свободни“.
  • В един джендърречник половете са къмто 200. Затова пиши, че си пол № 215! Съвършено нов, неоткрит, неидентифициран пол! Всички ще се влюбят в твоята сложна пансексуална същност, ще бъдеш звезда, кумир и сексидол на всички джендъри и джендърки.
  • Все повече европейци искат нормалност – да живеят според традиционните християнски ценности, а не в джендърско общество.
  • Неолибералната демагогия в редица европейски страни вече е разобличена. Остава да се надяваме, че и българските политици и държавници ще спрат да слушат подлата и омерзителна песен на тръбачите на джендърската идеология.
  • Държат техните деца да си бъдат момиченца и момченца, а не джендърчета.

Пълен анализ от Светла Енчева, която разглежда езика на омразата в „Речник на новите думи в българския език“ може да откриете в сайта на Gederland.