Сексуално здраве за лесбийки и бисексуални жени

Общностната група за ЛБТИ жени на Фондация БилитисQueerFemme“ създаде брошура имаща за цел да предостави базова информация за лесбийки и бисексуални жени, посредством която да преодолеят вредните предразсъдъци и табута и да водят удовлетворителен и здравословен сексуален живот.

В нея ще откриете информация и полезни ресурси по теми засягащи куиър жените и младите момичета, която иначе остава недосъпна и игнорирана в часовете по здравно образование.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Стигмата, свързана с женското тяло и здраве – как тя пречи на жените да имат здравословен и удовлетворителен сексуален живот

Женската сексуалност все още е обгърната от дълбока стигма. Тя се задълбочава когато към нея добавим и стигмата около сексуалната ориентация и изразяването на пола. Тази брошура хвърля светлина върху женската сексуалност и предоставя информация по някои от важните въпроси като безопасен секс, съгласие, сексуално предавани инфекции и превенция.

Когато става дума за сексуална ориентация, данните сочат, че жените, които се определят като лесбийки или хомосексуални се тестват по-рядко от тези, които се определят като бисексуални или хетеросексуални. Освен във връзка със СПИ, данните показват, че жените, които правят секс с жени и по-конкретно тези, които нямат сексуален контакт с мъже, е по-малко вероятно да си правят цитонамазка. Може да се направи извод, че жените, които не отговарят на стереотипа за полово обусловена външност и поведение, просто избягват ситуации, при които има вероятност да бъдат неуместно критикувани за това и да срещнат хомофобско отношение. И поради опасение, че при медицинските прегледи, особено гинекологичните такива, биха могли да се окажат такива ситуации, има тенденция доста лесбийки и жени с по-„мъжествено“ джендър изразяване да неглижират сексуалното си здраве.

Общностната група на Фондация Билитис „QueerFemme“ цели да разруши стигмата около женската сексуалност и да говори открито по темите, които пряко или косвено засягат куиър жените в България и по света.

Брошурата се разпространява напълно безплатно в общностния център „Рейнбоу Хъб„, както и онлайн на сайта на Фондация Билитис