Различните видове престъпления от омраза

Физическо нападение

Всеки вид физическо нападение е престъпление. Според Метрополитен извършителят може да бъде обвинен в обикновено нападение, реална телесна повреда или тежка телесна повреда „в зависимост от степента на използваното насилие„.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Вербално насилие

То може да се състои от заплахи или използване на обидни термини.

Според Метрополитенжертвите на вербално насилие често не са наясно дали е извършено престъпление или смятат, че не могат да направят нищо по въпроса„.

От Метрополитен съветват, че вербалната злоупотреба трябва да се докладва дори ако не е ясно кой е извършителят (например ако нещо е било изкрещяно от прозореца или от преминаваща кола). Това може да помогне на полицията да си състави представа за местата, където се случват инциденти, и да адаптира действията си към тях.

В България може да докладвате престъпления от омраза в платформата wearetolerant.com

Подбуждане към омраза

Подбуждането към омраза е престъпление, при което някой действа по заплашителен начин, който има за цел да разпали омраза или злоупотреба. Това може да става лично или онлайн, например в социалните медии.

Метрополитен изброява следните примери за подбуждане към омраза: „уебстраници, които показват снимки, видеоклипове или описания на насилие срещу когото и да било поради възприеманите от него различия… и чат форуми, в които хората карат другите да извършат престъпления от омраза срещу конкретно лице или група„.

This material is produced with the support of the Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the US. The opinions expressed in this publication do not necessarily represent those of the Black Sea Trust or its partners.