Две години PrEP програма в България от CheckPoint Sofia

Днес е 1 декември - Световният ден за борба с ХИВ/СПИН.

Статия, обобщаваща двугодишния опит на CheckPoint Sofia в прилагането на PrEP програма в България е публикувана в престижно българско научно списание. В нея д-р Ивайло Паков проследява повече от 200 пациенти на здравния ни център, които избират да стартират РrEP в страната ни.

Данните на пилотното проучване показват, че пациентите предпочитат схемата за прием на PrEP при необходимост (2+1+1 табл.), като 97% от използващите медикамента са гей мъже предимно до 40 г.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Доброволното проследяване на пациентите, стартирали терапията против ХИВ (на 55% всички пациенти) показва, че PrEP действа ефективно – не се откриват случаи на инфектирани с ХИВ или хепатит и не се откриват случаи на пациенти с влошена бъбречна функция.

„Имаме много да правим, за да стане PrEP достъпен и у нас. Проблемите са свързани с разбирането на държавата, че инвестицията в превенцията е икономически, социално и здравно ефективна. За съжаление, PrEP в България не е достатъчно достъпен и уви – скъп.“ споделят отCheckPoint Sofia.

За момента PrEP консултации се предоставят само в здравния център CheckPoint Sofia, а повече за данните от проучването може да научите тук.