My Voice, My Choice – инициатива за правото на безопасен и достъпен аборт

Подкрепете европейската гражданска инициатива My Voice, My Choice („Моят глас, моят избор“) за правото на безопасен и достъпен аборт, като подпишете тук.

Знаете ли, че над 20 милиона жени в Европейския съюз нямат достъп до безопасен аборт?

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Това излага на риск не само физическото им здраве, но създава неоправдан икономически и психически стрес за тях, техните семейства и близки, като често най-застрашени са жените от уязвими групи.

Сега имаме възможност да променим това!

Кампанията My Voice, My Choice предлага на хората в Европа възможност да направят живота на жените по-свободен, по-безопасен и по-добър, където и да живеят в Съюза, независимо от условията, в които се намират.

Липсата в много части на Европа на достъп до аборт не само излага жените на риск от физическо увреждане, но също така ги подлага на ненужен икономически и психически стрес, често в маргинализираните общности, които най-трудно могат да се справят с това.

Добре документирано е, че третирането на репродуктивните грижи като лукс не намалява абортите, а само води до това жените да предприемат опасни аборти.

Инициативата призовава Комисията — в дух на солидарност — да представи предложение за финансова подкрепа на държавите членки, така че да стане възможно безопасното прекратяване на бременност за всеки в Европа, който все още няма достъп до безопасен и законен аборт.

В много случаи животът и поминъкът са прекратени, нарушени или загубени поради липсата на достъп до безопасен аборт. С тази европейска гражданска инициатива ще се доближим до по-справедлива политика, която изразява нашите европейски ценности по-състрадателно и конкретно.

Ако петицията събере 1 милион подписа, Европейската комисия е длъжна да разгледа исканията на инициативата.

Споделете и подпишете тук.