ЛГБТ служителите са много по-успешни, когато се чувстват комфортно на работното място

Всеки бизнес е толкова успешен, колкото успешни са и служителите му. Затова изграждането на многообразна и приобщаваща среда на работа е изключително важно не само за индивидуалното израстване на всеки, но и за развитието на компаниите в съвременния динамичен и глобализиран свят. Екипите, в които работят служители с различна сексуална ориентация, полова принадлежност, физически способности и етнически произход, са много по-продуктивни, креативни, мотивирани и ангажирани с работните процеси, както и лоялни към работодателя. Всъщност различията са даденост, няма как да избегнем от тях, ключът е как ще подходим, така че да заработят ефективно и в полза на бизнеса.

Това са някои от основните послания на участниците в първото по рода си практическо обучение “Изграждане на разнообразна и приобщаваща корпоративна работна среда”. Инициативата се организира от бизнес платформата за ЛГБТ равноправие на работното място Work It OUT на Фондация GLAS, Български дарителски форум, Мрежа на жените професионалисти – София и HR компанията JobTiger. Обучението, насочено към HR мениджъри и отговорни бизнес лидери, постави на фокус принципите на изграждане на подкрепяща работна среда за корпоративните служители с нетрадиционна сексуална ориентация.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Най-ангажираните екипи са тези, които са и най-приобщени, тези, чиито членове се чувстват комфортно да бъдат и да изразяват себе си на работното място, пред колеги и ръководители, изтъкна наблюденията си Марайн Пиненбург, глобален директор “Бизнес развитие за разнообразие на работната сила и ЛГБТ пазарите” на IBM. Според думите му служителите могат да бъдат истински полезни на бизнеса, само ако се чувстват свободни и са автентични в работата си. Повечето от нас не оставят личния си живот на прага на офиса, а го носят със себе си, така както пренасяме служебните си задачи и проблеми у дома. Целта на всеки работодател е да изгражда среда, в която различията да бъдат уважавани на всички нива в организацията. Това става чрез целенасочени политики и стратегически подход в дългосрочен план, както и с въвличането на висшия мениджмънт. “Ако CEO-то на компанията не изпраща правилното послание или не е убеден в смисъла на този вид активности, нищо няма да се промени”, коментира Пиненбург.

Прегръщането на различията в организацията не само ще оптимизира сътрудничеството и екипния дух между служителите, но и значително ще повиши нивата на потребителското удовлетворение. Възможността бизнесът да се възползва от гледните точки и прозренията на малцинствени групи вътре в компанията би било от полза за по-прецизното дефиниране на продуктите и услугите спрямо нуждите и очакванията на определен тип клиенти или нишови потребители. А и в крайна сметка работата с различни хора сама по себе си е много по-забавна и обогатяваща, допълни още Марайн.

Но какво всъщност правят компаниите, за да изграждат по-приобщаваща работна среда? В IBM например залагат на различни видове обучения на персонала, в това число и на висшия мениджмънт, които са насочени към осъзнаване на вътрешните предразсъдъци и преодоляването на естествените психологически бариери, които карат хората да изпитват страх или подозрение към “различните”. В компанията съществуват и т.нар. ресурни групи, които представляват неформални сдружения на служители, които се обединяват, за да обменят идеи и опит помежду си, както и да постигнат по-голяма видимост и подкрепа вътре в организацията.

Полезни инструменти са и използването на каналите за вътрешнофирмена комуникация, като бюлетини, правилници, интранет, професионални социални мрежи, събирания и семинари и пр., за разпространение на информация и проекти, както и тясното сътрудничество с неправителствени организации, които работят за правата и защитават интересите на определени малцинствени групи и съответно познават нуждите и проблемите им.

Подобен подход на целенасочено изграждане на приобщаваща фирмена култура за всички служители са въвели и в консултантската компания “EY България”. Сред активностите, насочени към нейните ЛГБТ служители например, са идентифициране и тясно сътрудничество с ЛГБТ ролеви модели вътре в организацията, които чрез откритото си поведение и начин на работа дават пример на останалите и задават тона на комуникация. Компанията организира и седмици на приобщаването (inclusiveness week), в които ЛГБТ служителите изнасят семинари и лекции с цел да запознаят не-ЛГБТ колегите си със своя начин на живот, ценности, култура и пр. От повече от година в “EY България” е въведена и програма за ЛГБТ съюзници, която цели да привлече за каузата хетеросексуални служители. Тяхната роля като съюзници е да осигуряват защитена среда на работа за ЛГБТ колегите си, като сигнализират за думи и дела, които не отговарят на ценностите на компанията.

Във всички случаи, каквото и да правите, не го правете на парче, а подходете стратегически и холистично, е съветът към мениджърите на Димитрина Василева, ръководител “Многообразие и приобщаване” за Централна и Югоизточна Европа в “EY България”. Ако смятате, че разнообразието и приобщаването е важно за вашия бизнес, започнете да работите в тази насока, като интегрирате процесите и бъдете последователни в прилагането им, въвличате повече вътрешни и външни партньори и най-вече не се страхувате, каза в заключение тя.