Какво означава правна защита на ЛГБТИ хората в България – интервю с Венета Лимберова

Разговаряме се с Венета Лимберова, председател на Младежка ЛГБТ организация „Действие“, а темата е проекта „Rainbow Shield“, който е фокусиран върху повишаването на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България. Партньори на организацията в проекта са Фондация GLAS, Фондация Билитис, Accept (Румъния) и NELFA (Белгия).

Какво включва “правната защита на ЛГБТИ хората в България”, която проекта Rainbow Shield цели да подобри?

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Целта на проекта е да предоставя достъп до правна защита на ЛГБТИ хората в България. Той се осъществява от Младежка ЛГБТ организация Действие в партньорство с фондациите ГЛАС и Билитис от България, ACCEPT от Румъния, както и Европейската мрежа на ЛГБТИ семействата (NELFA). Под правна защита разбираме достъп до правни консултации и представителство пред институции и съдилища в случаи на нарушения на правата на ЛГБТИ хората. Защо това е важно? Няколко са причините, които налагат необходимостта от създаване на възможност за специализирана правна помощ на ЛГБТИ хората. От една страна, необходимостта е на чисто експертно ниво, тъй като тематиката, свързана с възникващите ЛГБТИ казуси има специфика и, следователно, необходимост от развиване на определена експертиза. От друга страна, ЛГБТИ хората имат необходимост да се чувстват сигурни и защитени, когато получават правна помощ. Създаването на правната програма на „Действие“ и реализирането на проекта Rainbow Shield е именно при разбиране, уважение и отчитането на нуждата на хората от общността за сигурност, доверие и комфорт при работата си с адвокатите и екипа на правната програма.

Какви са най-честите случаи на дискриминация?

Най-честите случаи на дискриминация, които се съобщават при нас са свързани с личната и семейна сфера на представителите на ЛГБТИ общността. Така например голяма част от работата на програмата е насочена към разяснение на правото на свободно придвижване в рамките на Европейския съюз, което се отнася, важи и прилага както за разнополови, така и за еднополови двойки, даване на консултации, и при необходимост, и водене на дела и представителство пред съдебните инстанции в България в тази връзка.

Как може да се постигне по-голяма ефективност при справянето с дискриминацията и други нарушения на ЛГБТИ правата?

Въз основа на работата, която вършим от 2014 г. насам, и имайки поглед и върху други правни системи в Европа и света, смятам, че ефективни мерки за справяне с дискриминацията трябва са дело на много и различни фактори. Има нещо, което зависи от нас, хората от общността и, според мен, това е на първо място информираността за правата и, на следващо място, докладването при нарушения. Тоест, колкото повече хора търсят да възстановят статуквото на равнопоставеност, когато има нарушение на принципа за недискриминация, толкова повече имаме шанс ние като общност, а и обществото ни като цяло да се справим с дискриминацията.

Какво може да направи един ЛГБТИ човек, ако смята, че правата му са нарушени?

На първо място, въпреки гнева, емоциите и обидата, и дори именно заради тях, много е важно да се документира ситуацията. Това може да се случи като се поискат имената на служителите, които отказват услуга например или които се държат с видимо дискриминационно или обидно отношение. Или като се внесе писмено оплакване до държавен орган или институции, независимо от нежеланието на служителите да приемат подобни писма. Още – ако имаме свидетели на ситуацията, в която се случва дискриминация, добре е да ги помолим да ни дадат своите контакти, за да имаме връзка с тях с цел да можем да докажем случаите на дискриминация или нарушение на правата. И, не на последно място – да се подават жалби, да се пишат сигнали.

Как е възможно да се повиши осведомеността на ЛГБТИ общността относно възможностите за правна защита?

Най-лесният начин е всеки един от нас да повиши правната си култура. Затова Правната програма на Действие предлага периодично възможността за участие в срещи, обучения, семинари, на които всеки може да се ограмоти, да разбере повече за това как е изградена правната ни система и по какви начини може да се въздейства, в случаите на нарушения. В рамките на проекта е предвидено провеждането на две обучения от фондация Билитис, насочени към лидери на ЛГБТИ общността. Целта на обученията е да овластят хора от цялата страна да повишат лидерските си умения, да подобрят информираността си относно какво е ЛГБТИ дискриминация, как да бъде разпозната и къде да бъдат докладвани случаи на такава.

Как планирате да разширите обхвата на юридическите специалисти, готови да се занимават със случаи на ЛГБТИ общността?

Важен аспект при предоставянето на възможност за адекватна правна помощ на ЛГБТИ хора в случаи на дискриминация и инциденти е повишаването на квалификацията на експертите. В тази връзка подготвяме и изпълняваме серия от обучения за адвокати, целта на които е да повишат, от една страна, чувствителността им по отношение на дискриминацията към ЛГБТИ хората, а от друга – експертността им при работа с дискриминация срещу ЛГБТИ хора и свързаните с тях казуси.

Масово има страх или недоверие в институциите. Това спира жертвите на тормоз да се обърнат за помощ. Как ще отговорите на тези страхове? Къде и как могат да докладват или да подадат жалба?

Така е, недоверието е голямо. Въпреки това, насърчаваме всеки, който смята, че е станал жертва на дискриминация, инцидент или престъпление от омраза с мотив сексуална ориентация, полова идентичност и /или изразяване на пола да се свърже с Правната програма на „Действие“ чрез legal@deystvie.org или да докладва това на специалната платформа http://hatecrime.deystvie.org/. От няколко години фондация ГЛАС поддържа и платформата за сигнали за престъпления от омраза и други прояви на дискриминация www.wearetolerant.com. На нея може да сигнализирате не само, ако сте жертва, но и ако сте станали свиделел на подобен инцидент като оставите контакти за връзка или запазите анонимност. Всички сигнали се разглеждат от правната ни програма, така че искам отново да окуража всеки, който смята, че има повод да ни потърси.

Венета Лимберова е председател на Младежка ЛГБТ организация „Действие“. Сдружението  предоставя безплатно консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните права от 2014 г. Програмата предоставя помага на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола. Повече за дейността на Младежка ЛГБТ организация „Действие“ можете да намерите на  www.deystvie.org или в профила на организацията във фейсбук.

Този материал се реализира от фондация ГЛАС в рамките на проекта „Rainbow Shield: Подобряване достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България“. Проектът се финансира от програма „Права, Равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020). За съдържанието на публикацията отговорност носи единствено създателят й. Изразените тук становища не обвързват по никакъв начин Европейската комисия и тя не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в този материал.