“Кабинет Дъга” в Пловдив

Инициативата за психична подкрепа за ЛГБТИ+ общността на фондация GLASКабинет Дъга, стартира онлайн група за подкрепа в Пловдив, водена от Мариян Трифонов, професионален психотерапевт и психолог.

Мариян Трифонов е завършил Клинична психология и специализира Психоаналитична психотерапия в Брюксел. Практикува близо 10 години в Брюксел в център за хора със зависимости, център за хора с психиатрични проблеми, специализирани центрове за психотерапия и сексуално здраве, както и в частен кабинет. От 2022 г. има самостоятелна практика в Пловдив.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Създадена върху принципа на груповата терапия, групата за взаимопомощ има за цел да предостави добронамерена и адекватна среда за събеседване върху различни теми, които вълнуват участниците. Групата цели изразяването на размисли, чувства и емоции и е подходяща за лица от възрастовия диапазон 18-26 години.

Срещите ще бъдат организирани онлайн, като стартират на 12-ти май в 17ч. Предварителното записване е задължително, а присъствието е безплатно.

Заявка за участие подайте на trifonov.m@hotmail.com

Групата за взаимопомощ функционира въз основа на някои основни принципи, които всеки участник трябва да спазва. С присъединяването си лицата трябва да декларират своето присъствие и да се съгласят да спазват основните правила на групата. Тези правила включват проява на уважение и солидарност към съучастниците чрез активно изслушване и оказване на подкрепа на тези, които споделят своите мисли и преживявания. В допълнение, от всички членове се очаква да спазват пълна конфиденциалност по отношение на всяка чувствителна информация, споделена по време на груповите сесии. Като се придържа към тези принципи, групата за взаимопомощ може да осигури безопасна и подкрепяща среда за всички участници.