БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИВ ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА В ЦЯЛАТА СТРАНА

Живеем в малко по-необикновена седмица – Европейската седмица, посветена на изследването за ХИВ.
От България в Европейската седмица за изследване за ХИВ се включат регионални здравни инспекции, неправителствени организации, както и общини, училища, университети, търговски центрове и заведения, които осигуряват пространство за мобилните медицински екипи. Те пък ще предоставят доброволно, анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ в цялата страна. Целта на инициативата е да повиши обществената информираност по отношение на вируса на човешкия имунодефицит, да популяризира изследването за ХИВ и да даде възможност на всеки да узнае своя ХИВ статус.
Факт е, че ефективното лечение на ХИВ, което е налично в европейските страни от средата на 1990-те години, доведе до рязко намаляване на случаите на СПИН и честотата на смъртните случаи, резултат от заболяването.
Въпреки тези успехи се счита, че всеки трети европеец не е наясно с ХИВ статуса си. Броят на хората, заразени с ХИВ, продължава да нараства в Източна Европа. Експерти считат, че инфектираните с вируса в Европа възлизат на 2,3 милиона души. Основен проблем в целия регион е ненавременното диагностициране на инфекцията. 50% от ХИВ позитивните са диагностицирани късно, което забавя и достъпа им до антиретровирусна терапия.
Изследването за ХИВ се приема за крайъгълен камък в превенцията на разпространението на вируса, причиняващ СПИН, като осигурява ранно откриване на заболяването и възможност за промяна в начина на живот на хората в посока безрисково поведение. Ранното диагностициране осигурява своевременно започване на лечение и пълноценен живот с нормална продължителност на засегнатите лица. Антиретровирусната терапия е важно условие за намаляване на риска от инфектиране за нови хора.
Всичко това води до намаляване на разходите в системата на здравеопазването.  Данни за резултатите от Европейската седмица за изследване за ХИВ ще бъдат оповестени на 1 декември, Световен ден за борба срещу СПИН.
КОНСУЛТАЦИИ и ТЕСТОВЕ ЗА ХИВ ПО ГРАДОВЕ ВИЖТЕ ТУK

 

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90