Проучване: Неконтролируемият прием на PrEP увеличава броя на СПИ

Въвеждането на комбинираната и съвременна антиретровирусна терапия през последните 20 г. даде възможност за контрол на HIV-инфекцията, модулиране на пандемичния потенциал на заболяването, водещо до драстично намаляване на новорегистрираните случаи на HIV и aсоциирана смъртност, съобщава CheckPoint Sofia.

Успоредно с този неоспорим успех се наблюдава друга обезпокоителна тенденция за нарастваща честота на сексуално предаваните инфекции (СПИ) в условията на поведенческите промени на обществото в съвременния свят, както и въвеждането на методи за преекспозиционна профилактика срещу HIV (PrEP), очертаващи се като сериозно глобално предизвикателство пред епидемиологичния надзор. Според последния публикуван доклад на СЗО в световен мащаб годишно се регистрират над 370 мил. (1 млн. дневно) нови случаи на някое от 4-те основни сексуално-преносими заболявания: сифилис, хламидия, гонорея, трихомониаза, допълнително повишаващи риска от HIV-инфектиране (1).

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

PrEP e комбинация от TDF/FTC (200/245mg) в 1 таблетка, приемана по определена схема преди рисков сексуален контакт и предпазваща до 99% от HIV инфектиране. Одобрен през 2012 г. от FDA, a 2016г и от ЕМA. СЗО го определя като иновативна стратегия за допълнително ограничаване на HIV сред рискови групи. Над 120 страни са с включени препоръки за PrEP в националните си методични ръководства като метод за превенция. Доказано намаляване на новорегистрираните случаи на HIV с над 30% в страните с национални PrEP програми, осигуряващи и редовен мониторинг за HIV/STI.

Твърдението, че приема на PrEP води до повишен риск от СПИ е противоречиво и не трябва да бъде разглеждано едностранно.(4)(5). Oбобщените резултати от проведени осем независими помежду си проучвания сред MSM лица в периода 2018-2019 г. установяват, че относителният риск за инфектиране със СПИ е около 1,24 пъти по-висок при приемащите PrEP. Същите проучвания достигат и до извод, че рискът за инфектиране със СПИ остава сравнително висок и в подобни стойности и сред лица с рисково сексуално поведение, които не приемат PrEP (около 24% с данни за лекувана в миналото СПИ). Широкият онлайн достъп, лесното закупуване и неконтролиран прием на различни PrEP медикаменти, без допълнително консултиране и тестване, крие риск от неправилна превенция срещу HIV и СПИ. Стартирането на PrEP в специализиран център, предлагащ комбинирани услуги в посока сексуално здраве, може допълнително да ограничи риска от инфектиране със СПИ, поради по-честото тестване и насочено търсене (особено на безсимптомни СПИ), водещи до повишена здравна и сексуална култура в индивидуален и обществен план.

Данни от проведеното проучване:

Проучени са демографските и клинико-лабораторни характеристики на 286 лица от мъжки пол за период 18 месеца, стартирали PrEP след негативен HIV статус, изследвана бъбречна функция и консултация със специалист по инфекциозни болести в условията на Център за сексуално здраве CheckPoint – Sofia. 91% от изследваните лица са български граждани. 9% чуждестранни граждани.

Клинико-епидемиологични характеристики на изследваните лица:

98% съобщават за рискови сексуални контакти с други мъже (MSM);
53% са ваксинирани срещу вирусен хепатит „В“ (40% от тях са до 29 г. възраст);
27% (77/286) от стартиращите PrEP съобщават за лекувана в миналото сексуално преносима инфекция;
91% (260/286) предпочитат схема на прием: оn demand (при необходимост);
липсват лица с документирано хронично бъбречно заболяване или изявена бъбречна дисфункция.
След стартиране на PrEP са проследени доброволно около 56% (160/286) от преминалите лица с поне еднократен контролен преглед или изследване:

Липсват новоинфектирани с вируса на HIV, вирусен Хепатит В или С;
допълнително ваксинирани срещу вирусен хепатит В са 16 , а срещу HPV 10;
липсват лица със съществени отклонения в контролните бъбречни показатели;
новодиагностицирани сексуално преносими инфекции: 32% (51/160) от проследените.
Новодиагностицирани сексуалнопреносими инфекции: при 32% (51/160) от проследените:

Сифилис: 9% (25/160) – около 80% в първи стадий, лекувани с Benzylpenicillin и проследявани от дерматовенеролог. Проследяването е с изследване на кръвна проба за TPHA/RPR и количествено тестване за Treponema pallidium.
хламидия2: 5% (14/160). Проследяването е с изследване на урина или уретрален секрет за антигенен тест или гърлен/ректален секрет за PCR диагностика.
ано-ректална гонорея: 4% (12/160);
при 2 пациенти: гонорея + хламидия
Поради нарастващата антибиотична резистентност, всички пациенти с положителен резултат стартират терапия след допълнително изследвана антибиограма.

Изводи:

Забележителният успех в борбата с HIV се очертава като водеща причина за повишеното разпространение и честота на сексуално преносимите инфекции с размери на глобална епидемия. PrEP категорично не е причина за ръста на СПИ, но може отчасти да улесни трансмисията им и да утежни допълнително общата епидемиологична ситуация и то най-вече при лица, които приемат профилактика неконтролирано. Крайно необходимо е включване на препоръки за PrEP в националното методично ръководство за ХИВ/СПИН и въвеждане на допълнителен скрининг за СПИ, вкл. и сред HIV-позитивните пациенти.

Изключително важна е ролята на специализираните центрове за сексуално здраве и приложението на паралелен и колаборативен подход към двете успоредни пандемии (HIV/СПИ), включващ комбинацията от: назначаване на PrEP; включване на допълнителни методи на превенция (презервативи, ваксини); извършване на периодично тестване за СПИ, особено сред рискови групи, с цел откриване и на безсимптомни случаи с важно епидемиологично значение.

Източници:

WHO: Prevention and control of STIs in the era of PrEP for HIV
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325908/WHO-CDS-HIV-19.9-eng.pdf?ua=1
М.S. Ramchandani, M. Golden. Confronting Rising STIs in the Era of PrEP and Treatment as Prevention. Curr HIV/AIDS Rep. 2019 June 16 (3)
H. McManus, A. Grulich, J. Amin et al. Comparison of Trends in Rates of STIs before vs after initiation of HIV PrEP among MSM. JAMA Network Open. 2020;3(12)
Traeger, V. Cornelisse , J. Asselin, et al; PrEPX Study Team. Association of HIV preexposure prophylaxis with incidence of sexually transmitted infections among individuals at high risk of HIV infection. JAMA. 2019;321(14)
Ong , R. Baggaley, Wi TE, et al. Global epidemiologic characteristics of sexually transmitted infections among individuals using preexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection: a systematic review and metaanalysis. JAMA Netw Open. 2019;2(12)

Авторски екип: Ивайло Паков, Kaтедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина; Медицински университет – Плевен; Ива Филиповa, Национален център по заразни и паразитни болести; Елена Биринджиева, Център за сексуално здраве CheckPoint – София.

Проучването е представено в рамките на IX-та Национална конференция: „HIV/АIDS в условия на пандемията COVID19. Екзотични инфекциозни и паразитни болести.“, проведена от 26-29.05.2022 г. в Цигов чарк, България