Съдът реши, че Столична община законно дискриминира срещу женена лесбийска двойка

Едва ден, след като генералният адвокат към Съда на Европейския съюз обяви, че всички страни-членки на ЕС трябва да признават браковете на еднополови двойки по отношение на правото на свободно движение, България зави в оратната посока.

Административен съд – София град (АССГ) отсъди в полза на Столична община по делото, заведено от Дари К. срещу отказа на общината да впише брака й с Лили Бабулкова в личния й регистрационен картон.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Решението на АССГ бе очаквано за юристите, но не е окончателно. То е само първото стъпало по стълбата, която предстои да бъде изкачена. Въз основа на щателно мотивираното решение на съдия Снежанка Кьосева, адвокат Деница Любенова вече подготвя жалба до Върховния административен съд. „Важно е да подчертаем, че ако вчерашното решение на първа инстанция касае само единичния случай на жалбоподателката, то следващото решение на ВАС ще бъде със задължителен характер и ще може да се прилага към други подобни случаи за в бъдеще,“ уточниха от Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

Лили посрещна решението на АССГ с кратък, но красноречив коментар: „Едва сега започваме!“

Лили и Дари

Практиката на европейските съдилища от последните години дава надежда, че окончателното решение по казуса ще бъде в полза на равенството. В свое решение от декември, Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) заклейми отказа на Италия да признае браковете на шест двойки, сключени в чужбина. ЕСПЧ счете, че непризнаването на съюзите им като брак или друга легална форма на съжителство е погазване на човешките права на жалбоподателите. Две седмици по-рано Конституционният съд на Австрия взе решение, което узакони еднополовите бракове в страната.

Междувременно в Съда на Европейския съюз се разглежда дело относно признаването в Румъния на брак, сключен между румънски и американски гражданин в Белгия. В скорошната си позиция генералният адвокат на Съда защитава тезата, че държавите от ЕС следва да предоставят на еднополовите семейни двойки същите права на пребиваване, както и на хетеросексуалните.

„Действие“ кани всички заинтересувани на дискусия на 15 януари от 19:00 ч. в a-hub  на ул. „Христо Белчев“ №3. По време на събитието ще бъдат събрани идеи илични истории, които могат да помогнат в по-нататъчните съдебни процедури.