Стартира група за взаимопомощ за живеещи с ХИВ в София

CheckPoint София на фондация Здраве без граници и фондация GLAS формираха първата група за взаимопомощ за пациенти, живеещи с ХИВ. В рамките на всяка безплатна среща пациенти, носители на вируса, могат в защитена среда да споделят своите постижения, трудности и предизвикателства и по този начин ще получат и предоставят на други хора емоционална и морална подкрепа.

Групата за взаимопомощ обединява хора, които се сблъскват със сходни проблеми, независимо дали това е заболяване, проблеми с взаимоотношенията или големи промени в живота. В такъв формат се споделят общи трудности, свързани с ХИВ, и преживяванията след потвърдената диагноза. Участниците в групата се спират на конкретни ситуации, проблеми или предизвикателства, като не е изключено при необходимост и с разрешение на участниците в групата, в определени срещи да бъдат включвани лекари, юристи или други специалисти. В основата си обаче, групите са основани на взаимопомощ и не целят професионална психотерапия.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

От участието в група за взаимопомощ има определени ползи за човека, сред които: намаляването на усещането на самота, преживяването на вина, изолация или осъждане, придобиването на усещането за овластяване и контрол над ситуацията, подобряване на уменията за справяне и усещането за значимост и адаптация към новата ситуация в живота на пациента с ХИВ, развиване на умение за откритост и споделяне, намаляване на стреса, тревожността и умората и др.

Срещите се модерират от Александър Миланов, клиничен социален работник, с опит в консултирането на пациенти със социално значими заболявания, деца и младежи в риск, приемни родители и осиновители. Организаторите споделят, че запазването на анонимността и конфиденциалността е изключително важно за тях и, че ще бъдат предприети всички възможни действия за гарантирането им.

Първата група от 10 участници вече е формирана и в нея не могат да бъдат включвани повече участници. Проявяващите интерес да се включат в нова бъдеща група могат да следят сайта и Facebook страницата на CheckPoint София.