Нов доклад показва, че престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ общността в Шотландия достигат рекордни нива

Броят на престъпленията от омраза, за които полицията в Шотландия съобщава, че са извършвани на база сексуалната ориентация и полова идентичност на жертвата, се е увеличил повече от два пъти през последните 10 години, сочат нови шокиращи данни.

Прокуратурата на ШотландияCrown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) – публикува във вторник (13 юни) данни, които разкриват броя на престъпленията от омраза, регистрирани между април 2022 г. и март 2023 г., както и данни за по-ранни години. В документа са включени престъпления, утежнени от защитените характеристики на расата, религията, увреждането, сексуалната ориентация и половата идентичност на жертвата.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Данните показват, че през 2022/23 г. са повдигнати 1884 обвинения за престъпления от омраза във връзка със сексуалната ориентация и 55 обвинения, свързани с половата идентичност. По отношение на сексуалната ориентация регистрираните обвинения в престъпления от омраза са се увеличили с 1,5 % спрямо предходната година (1856 престъпления), а за половата идентичност има спад спрямо отчетния период 2021/22 г. – 86 случая (36 % спад).

Въпреки това, в сравнение с периода преди десет години, се наблюдава рязко увеличение на броя на регистрираните престъпления от омраза срещу двете групи. През 2013/14 г. са регистрирани само 887 случая на престъпления от омраза в категорията сексуална ориентация и 25 случая в категорията полова идентичност. За едно десетилетие броят на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората в Шотландия се е увеличил повече от два пъти.

Данните разкриват също, че престъпленията от омраза, свързани със сексуалната ориентация, представляват 33% от всички престъпления от омраза, регистрирани през 2022/23 г., докато тези, свързани с половата идентичност на жертвата, са 1%.

This material is produced with the support of the Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the US. The opinions expressed in this publication do not necessarily represent those of the Black Sea Trust or its partners.