Младежка ЛГБТ организация „Действие“ стартира група за личностно развитие

От 13 октомври Младежка ЛГБТ Организация „Действие“ стартира група за личностно развитие, насочена към ЛГБТИ хора. В нея всеки участник ще получи възможност да погледне на преживяванията и предизвикателствата си от друг ъгъл и по този начин, в защитена среда, да открие ресурсите си и да усъвършенства себе си.

Групата цели обогатяване на собствения емоционален и личностен опит, усъвършенстване на уменията за справяне, динамика и развиване на взаимоотношения, преживяване, осъзнаване и развиване на личностни особености, ценности и качества, развиване на емоционалната интелигентност и интегриране на опит през преживяне от работата в групата и отнасянето му към реални ситуации.

 
L’N’Q: House & Disco
 

По време на групите ще се използват разнообразни методи и техники за работа – раздвижващи игри, ролеви игри, казуси, дискусии, работа в група. Водещи на групата ще бъдат Анна Донева и Йоана Николова. Продължителността на груповите сесии ще бъде 3 часа. Групата ще се среща неделно в продължение на 2 месеца в общностния център Rainbow Hub (София, Любен Каравелов 24, ет.1) . Капацитетът е 15 човека. Единственото условие за включване е входящо интервю с водещите.

Ако желаете да се включите в групата, трябва да попълнете следния формуляр: https://docs.google.com/forms/d/1vgOQqIAeahTUOllHAKP0oWHAKkQOfkN_ymiMzzisxcY/edit
Водещите ще се свържат с вас за интервю.

Групите за личностно развитие са част от проекта “Здрави, смели и горди: Програма за подкрепа на психичното здраве на ЛГБТИ младежи”, подкрепен от Обществения борд на TELUS International Bulgaria.