Международният олимпийски комитет публикува грандиозна актуализация в ръководството за транс спортистите

Международният олимпийски комитет (МОК) въведе актуализация на насоките си за транссексуалните спортисти, за която се твърди, че се прави в опит да се „запази“ справедливостта в елитния женски спорт. Понастоящем МОК позволява на ръководните органи на отделните спортове да определят свои собствени правила за включването на транс спортисти. Това е негова политика от март 2022 г. насам.

Преди това МОК определяше ограничения за нивата на тестостерон за жените спортисти. Тази 17-годишна политика обаче означаваше, че на някои цис жени е забранено да се състезават в женски спортни състезания поради естествено високите им нива на тестостерон. Например намибийските спринтьорки Кристин Мбома и Беатрис Масилинги, на които беше забранено да се състезават на Олимпийските игри в Токио през 2021 г.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

МОК обяви, че прави промяната в политиката си през ноември 2021 г., след продължителни двугодишни консултации с широк кръг от цисджендър и транссексуални спортисти. Комитетът стигна до заключението, че предишната му политика е излагала на риск всички спортистки да се налага да „доказват“ пола си.

Всичко това доведе до публикуването на настоящите насоки на МОК, озаглавени „Рамка за справедливост, приобщаване и недискриминация въз основа на половата идентичност и половите различия„, в която са изложени 10 принципа, които да помогнат на ръководните органи да вземат решения относно приобщаването на транссексуални спортисти, основани на справедливост, предотвратяване на вреди и конкурентни предимства.

МОК реши, че не трябва да има презумпция, че транссексуалните жени имат автоматично предимство в спорта, когато се състезават срещу цис жени.

Публикувана в British Journal of Sports Medicine, актуализацията съветва отделните спортни организации да обмислят равностойно включването на транссексуални спортисти, като същевременно осигуряват „справедливост за жените„. В нея се предлага също така при изготвянето на критериите за допустимост да се вземе предвид приносът на научните и медицинските експерти в допълнение към защитниците на правата на човека.

В актуализацията на насоките се посочва: „На първо място, трябва да се отбележи, че е необходимо да се вземат предвид всички критерии за участие в състезанията: „Принцип 4 [справедливост] признава, че понякога може да се наложи спортните организации да издадат критерии за допустимост за състезания, разделени по пол, за да поддържат справедливо и пропорционално разпределение на състезателните предимства между участниците.“