Какво е да си открит политик в България?

Дни преди изборите ви срещаме с Мартин Величков – кандидат за народен представител на Зелено движение в 23 МИР София. За своята предизборна кампания Мартин е решил да бъде себе си и да не крие своята сексуална ориентация – решение, което е изключително важно в динамичния политически климат по въпросите за правата на ЛГБТИ+ общността не само в България, но и в световен мащаб.

Как взе решението да бъдеш открит за сексуалната си ориентация в предизборната си кампания?

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Изключително важно за мен е да бъда автентичен и да давам пример на другите. Когато следвах „Политология“ в Испания, се запознах с успешни гей политици, които събираха огромна подкрепа от ЛГБТИ+ хората и даваха гласност на техните проблеми.

Важно е да се борим за равенството и правата на всички хора. Чрез моя пример искам да насърча другите да бъдат себе си без страх и да покажа, че ЛГБТИ+ хората имат място в обществото и политиката.

Мотото на Европейските зелени за тази кампания е „Избери смелостта“ и аз вярвам, че този подход е ключът към положителната промяна.

Смяташ ли това за предимство или недостатък?

Приемам го по-скоро като предимство, защото ми дава възможността да бъда себе си и да представлявам важна част от обществото, която често е пренебрегвана и дискриминирана. Това ми позволява да говоря открито за проблемите и нуждите на ЛГБТИ+ общността и да предлагам ефективни решения, базирани на моя личен и професионален опит.

Знам, че ще срещна предразсъдъци, но и вярвам, че това да си открит и силата на примера са най-добрият начин да променим обществените нагласи. Освен това съм кандидат в най-прогресивния избирателен район в България – столичния 23-ти МИР и разчитам на подкрепата на ЛГБТИ+ общността и на други прогресивно мислещи граждани. Нека покажем, че сме повече от хомофобите! А когато ме попитат дали ме е страх, че ще изгубя избиратели, отговарям:

Ако моята сексуална ориентация ще промени мнението ти за мен, тогава никога не си бил мой истински избирател.

Какви според теб са най-належащите проблеми, пред които се изправя ЛГБТИ+ общността в България?

В страната ни все още няма възможност за сключване на граждански брак или граждански съюз за еднополовите двойки, което лишава нашата общност от основни права и защита. 

Социалното приемане на ЛГБТИ+ хората у нас също е ниско. Тези нагласи водят до дискриминация и маргинализация, което се отразява негативно върху психичното здраве и качеството на живот на ЛГБТИ+ хората.

Липсата на адекватно образование и информираност по въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, е друг сериозен проблем – образователната система и обществените институции не предоставят достатъчно информация и подкрепа, което води до неразбиране и нетолерантност.

В България липсват обществени клиники за тестване на полово предавани болести, което затруднява достъпа до диагностика и лечение. Освен това няма адекватен достъп до PrЕP, който е важен инструмент за превенцията на ХИВ.

Наложително е да работим за по-голяма обществена подкрепа и приемане на ЛГБТИ+ хората. Трябва да се предприемат активни стъпки за промяна на обществените нагласи чрез кампании за информираност и образование, както и чрез създаване на законодателна рамка, която да гарантира равенство и защита за всички граждани, независимо от тяхната сексуална ориентация или полова идентичност.

Зелено движение е партията, която винаги е подкрепяла ЛГБТИ+ равенството у нас. Как и защо избра да се явиш с тях на изборите?

Присъединих се към Зелено движение преди около една година, а от ноември 2023 г. съм и най-младият член на Националния съвет на партията. Ръководя младежката група, която скоро ще стане първата зелена младежка организация в страната. Избрах Зелено движение, защото напълно споделям зелените ценности: социална справедливост, устойчивост, опазване на природата, уважение към многообразието, ненасилие.

Вярвам, че Зелено движение е платформата, чрез която мога най-ефективно да допринеса за позитивна промяна в България.

Партията ни подкрепя не само ЛГБТИ+ равенството, но и активно работи за създаването на едно прогресивно общество, в което всеки човек може да живее с достойнство и уважение. 

Освен това Зелено движение има ясна визия за устойчиво бъдеще, което е от критично значение в светлината на глобалната климатична криза. Вярвам, че нашата програма предлага ефективни решения за социалните и екологичните проблеми, с които се сблъскват България, Европа и цялата планета.

Чрез работата си в партията и в предизборната кампания се стремя да вдъхновя младите хора да бъдат активни граждани и да се включат в процеса на вземане на решения, защото бъдещето принадлежи на нас и е наша отговорност да го направим по-добро.

Освен правата на човека какво друго акцентираш в политическата си платформа?

Освен политолог съм диетолог и доктор по психология. В България качеството на живота е ниско, има висока заболеваемост и смъртност, а хората често се чувстват нещастни. Затова смятам, че трябва да инвестираме сериозно в създаването на по-добра среда за живот с фокус върху превенцията на болести, а не само върху тяхното лечение. Трябва да насърчаваме здравословното хранене, социалните контакти и активния начин на живот за всички възрасти. Това трябва да се осъществява паралелно с намаляването на социалните неравенства и устойчивото развитие на икономиката. От ключово значение е да постигнем справедлив енергиен преход и да опазим природните ресурси за бъдещите поколения.

Защото когато се грижим за природата, ние се грижим и за себе си.

Какво смяташ за гей депутатите или кандидати за народни представители, които са „в килера“ и не се разкриват?

Всеки има правото да решава кога и дали да разкрие своята сексуалност. Важно е да уважаваме личните решения на хората. Въпреки това, вярвам, че откритостта може да има положително въздействие върху обществото и да насърчи повече хора да приемат и подкрепят ЛГБТИ+ общността. Смелостта на откритите представители може да вдъхнови други да последват примера им и да помогне за намаляване на стигмата и предразсъдъците.

Завършил си Оксфорд, какво е нивото на приемане на ЛГБТИ+ хора в университета? 

Университетът има активна ЛГБТИ+ общност и множество ресурси и инициативи, насочени към подкрепата и включването на ЛГБТИ+ студентите. Чувствах се приет и подкрепен, което ми помогна да се развивам както академично, така и личностно. Това преживяване ми показа колко важно е да израждаме приобщаваща учебна среда, която уважава многообразието и насърчава равенството.

Какво би казал на хората от общността ни, които не те познават? Kак би спечелил техния глас?

Искам да знаете, че ще се боря за вашите права и интереси. Като психолог мога да информирам обществеността по въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност. Като политолог знам как да водя ефективно политическо застъпничество и да настоявам за законодателни промени в наш интерес.

Вярвам, че ЛГБТИ+ общността заслужава равенство, защита и признание. Ще работя неуморно, за да се уверя, че нашите гласове са чути и че нашите проблеми се разглеждат на най-високо ниво.

Подкрепете ме, за да можем заедно да постигнем тези важни цели!