Съюз на българските художници

„Глава I“ от Дина Стоев

Глава I“ е втората самостоятелна изложба на Дина Стоев, но също така е и първият проект, обхващащ по-скорошни произведения, направени в периода на навлизането му като самостоятелна фигура на българската сцена.

Стоев представя платна от последните четири години, които свидетелстват както за формиращ се художествен облик, така и за поддържана и развиваща се във времето позиция за пресечните точки на живописта и наратива.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Изложбата предлага теза за концептуалната цялост на творчеството, разбрана едновременно като изходна точка за художествения процес и като резултат от него.

Въпреки че несъмнено картините на Стоев могат да бъдат разглеждани като отделни произведения, „Глава I“ е заявка, че те всъщност се развиват в една и съща фикционална реалност и са част от голям наратив.

Дина Стоев е роден в София през 1994. През 2013 завършва живопис в НУИИИлия Петров“ и продължава обучението си в Националната художествена академия в София, където завършва като бакалавър по живопис в ателието на чл.-кор. проф. Андрей Даниел и ас. Правдолюб Иванов през 2017 и като магистър по живопис през 2019. Към момента е в процес на защита на дисертация в НХА с научен ръководител проф. д. изк. Петер Цанев.

Глава I“ от Дина Стоев може да разгледате от 14 до 29 юли в зала „Райко Алексиев“