„Брак“ и „Майка 2“ – кино и онлайн дискусия със Слава Дойчева на 30 януари

На 30 януари (събота) в 17:00 часа „КРЪЖОК“ организират прожекция и дискусия на два късометражни филма на Слава Дойчева – “Брак” и “Майка 2”, разказващи по автентичен и честен начин истории на ЛБТ жените. След прожекцията към дискусиите ще се присъедини режисьорката Слава Дойчева и всеки ще може да сподели това, което го е впечатлило, както и да стане част от разговор за куиър киното, феминизма и преживяванията на куиър жените.

„КРЪЖОК“ е дискусионен клуб за теми, свързани с равенството, разглеждани през кино и литература. Участниците се събират два пъти в месеца, за да коментират колективно избран филм или текст, свързан с борбите за полово равенство в България и по света, както и как те са свързани с нашите реалности и преживявания днес.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Линк за прожекцията и дискусията – https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2FNemLnYMX&h=AT3QWyGt6MUX5xZokSrzwziK5w1GsuX25wf5JCXYPK8FxGWFUfZ8jJhJ6ObDChrB2TGuT1H8F1JtHQlbqxhhufqhpZrHEh3LFnS6b-fcRqwtVlo1cAQlYa4n-CWQhG0EG78zHw