Една трета от българите смятат, че е неприемливо мъжете да плачат

Българите са рекордьори по полови стереотипи в Европа, като за едва 62% от тях е приемливо мъжете да плачат. Това е най-­ниският процент в целия Европейски съюз. На срещуположния полюс е Швеция, където за 99% от анкетираните е напълно нормално мъжете да плачат.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Този и още интересни резултати са от проучване на Евробарометър от юни 2017 г. за равенството между половете, цитирано от Mediapool. Като цяло склонността към полови стереотипи е най-висока в страните от бившия Източен блок като Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, докато на другия полюс са северните държави Швеция, Дания, Холандия.

Според 81% от българите главната роля на жената е да се грижи за дома и семейството, а на мъжа – да печели пари. Няма друга страна в ЕС с по-високи процент от този. За сравнение, в Швеция, Дания и Холандия съответните статистики варират между 10 и 18.

В целия Европейски съюз 54% от хората смятат, че грижата за дома и семейството не е най-важната роля на жената. Докато в държавите от бившия Източен блок обаче между 70% и 80% смятат, че основната роля на жената е домакинството, то в страните от Западна и Северна Европа между 10% и 40% от хората са на това мнение.

България попада и в челната четворка на общества, които смятат, че е по-вероятно жените да взимат решения, базирани на емоциите си – 83% са отговорили с „да”, което е равно на данните за Чехия и Словакия. По отношение на това дали мъжът трябва да има същите задължения в домакинството като жената, 74% от българите го подкрепят. Според 68% от българите мъжете трябва да взимат отпуск за гледане на дете.

78% от анкетираните смятат, че жените у нас разполагат с по-малко свобода заради семейните си задължения. Общо 87% подкрепят законови мерки, които да гарантират равенството между мъжете и жените в политиката.

Далеч по-шарени са резултатите относно одобрението за това мъжете да правят забележка на свои приятели за сексистки шеги. В това отношение България се оказва в средата на класацията, като 48% от хората казват, че одобряват мъжете да укоряват приятелите си за сексистки шеги. Най-голям е делът на мъжете в Швеция (88%), Малта и Португалия (69%), които одобряват да се прави забележка за сексистки шеги, а най-нисък е в Чехия (14%), Словакия (25%), Словакия (28%).

Противоположно на горните данни, голяма част от българите смятат, че в политиката у нас е постигнато полово равенство. 64% от българите са отговорили с “да” на този въпрос. С най-висок процент в това отношение са отговорили жителите на Дания – 75%. Любопитно е, че в другата крайност, на последно място, се намира Франция. Едва 32% от населението смята, че в политиката в страната е постигнато полово равенство. След това се нарежда Унгария с 35% отговорили утвърдително.