Трафикът на хора, секс експлоатацията и ЛГБТИ+ младежите

Всяка година по целия свят деца и млади хора стават жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Въпреки че трафикът засяга всички демографски групи, трафикантите често се насочват към лица, които нямат силна семейна подкрепа, изправени са пред финансови затруднения, преживели са насилие в миналото или са маргинализирани от обществото.

Без добра обществена подкрепа младежите, които се идентифицират като лесбийки, гейове, бисексуални, трансджендър, куиър или небинарни, могат да бъдат изложени на особен риск от трафик с цел сексуална експлоатация.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Какво представлява трафикът на хора с цел сексуална експлоатация?

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е форма на съвременно робство, която съществува по целия свят. Трафикантите на хора за сексуални услуги използват насилие, заплахи, лъжи, дългово робство и други форми на принуда, за да насилят хората да участват в сексуални действия с търговска цел против волята им.

Ситуациите, с които се сблъскват жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, варират значително. Някои жертви попадат в капана на трафика като първоначално развиват романтична връзка с някого, който след това ги принуждава или манипулира да проституират. Други са подмамени с фалшиви обещания за работа, например като модел или танцьор. Някои са принудени да продават тялото си от членове на собственото си семейство, а други са изгонени от семействата си, което ги поставя в несигурно финансово положение. Жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация могат да бъдат въвлечени в трафик за няколко дни, а могат да останат в една и съща ситуация на трафик в продължение на години.

Как влияе трафикът на хора с цел сексуална експлоатация на бездомните младежи?

Твърде много ЛГБТИ+ младежи все още се сблъскват със сериозни предизвикателства по време на юношеството и ранната зряла възраст, борейки се с дискриминация, погрешни схващания и злоупотреби от страна на връстници, членове на семейството и други хора в техните общности.

До 40 % от бездомните младежи се идентифицират като ЛГБТИ+. От тях по данни на Polaris Project:

  • 46% са изгонени от семействата си
  • 7,4 пъти по-вероятно е да се сблъскат с актове на сексуално насилие, отколкото хетеросексуалните им връстници
  • От 3 до 7 пъти по-вероятно е да практикуват секс за оцеляване, за да задоволят основните си нужди, като подслон, храна, лекарства и др.

С какво са по-уязвими ЛГБТ младежите?

ЛГБТИ+ младежите са изправени пред по-високи нива на дискриминация, насилие и икономическа нестабилност, отколкото техните връстници, които не са куиър. Когато са изправени пред по-малко ресурси, възможности за заетост или социална подкрепа, ЛГБТИ+ младежите, които са далеч от дома, трябва да намерят начини да посрещнат основните си нужди и поради това могат да навлязат в т. нар. улична икономика, продавайки тялото си, за да посрещнат тези нужди. Други могат да се опитат да се възползват от тази уязвимост, за да принудят младежите да правят секс с търговска цел.

Трафикантите могат да се стремят да задоволяват нуждите на младежите като начин да изградят връзка и зависимост. Те могат да предложат усещане за семейство, закрила или любов, за да изградят чувство за връзка и лоялност. Тази връзка може да усложни разбирането на ситуацията от страна на младежа и да му попречи да говори открито срещу трафиканта си.

За много лица, които са станали жертва на трафик, е трудно да потърсят помощ, но това важи с особена сила за лицата, които се страхуват, че ще бъдат малтретирани или че няма да им повярват заради тяхната полова идентичност или сексуална ориентация. Проучванията са установили, че ЛГБТИ+ младежите са свръхпредставени в арестите за престъпления, свързани с проституция, и съобщават за по-високи нива на полицейско насилие, отколкото техните хетеросексуални връстници.

Освен това ЛГБТИ+ младежите може да нямат достъп до услуги за борба с трафика на хора, защото не знаят за организации в техния район или общността не разполага с ресурси (напр. място за подслон, финансиране) или се опасяват, че не-ЛГБТИ+ организациите не са приятелски настроени към гей и транс хора.

Ако вие сте жертва на трафик или познавате ваш приятел, може да се обърнете към фоданция GLAS или фондация Bilitis за подкрепа и съвет.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация GLAS и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg