София ще бъде домакин на семинар за опита на Норвегия в борбата с ХИВ

Този петък Mладежката ЛГБТ организация „Действие“, в сътрудничество с норвежката HivNorway, организира семинар за представяне на добри практики в сферата на превенцията и качественото лечение на ХИВ, както и осигуряване на достоен живот на хората, живеещи с ХИВ. Акцент в семинара ще бъде работата с ЛГБТИ общността и уязвими групи с фокус върху ромската общност в България.

Основна цел на семинара е да представи политики, практики и инициативи от Норвегия в сферата на превенцията и лечението на ХИВ/СПИН, както и осигуряването на достоен живот на хора, живеещи с ХИВ. Инициативата цели да отвори дебат за подобряване на системата за превенция и лечение на ХИВ в България и да предостави платформа за изграждане и заздравяване на партньорства между организации и институции, работещи в сферата, с акцент между ЛГБТ и ромски организации.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Сред участниците ще бъдат представители на институции, неправителствени организации, лечебни заведения и лаборатории, експерти, практици и хора с опит в работата на терен, работещи или работили в сферата, както и хора от общността или с интерес по темата.

Семинарът се организира с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни отношения на Програма BG07 “Инициатива за обществено здраве“ като част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Въпроси към организаторите могат да бъдат изпращани на адрес hiv.action@gmail.com.