Само 16% от света позволява осиновяване от еднополови двойки

Според актуално проучване, направено от RedLetterDays, 27 държави разрешават на еднополовите двойки да осиновяват деца. Наблюдава се бавно развитие през последното десетилетие със скок от 4% на 16%. От страните в Европа е разрешено в 16, което означава че в останалите 35 все още е забранено.

Прави впечатление, че и в някои страни в които еднополовите бракове са разрешени (Чили, Мексико и Тайван), осиновяването не е легално. Преди десет години, осиновяването от еднополови двойки е било разрешено единствено в Южна Африка, Израел, Белгия, Холандия, Испания и Швеция.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90