PROUD to Present: Катарина Рангнит

В стремежа си да хвърлим светлина върху предизвикателствата и успехите, PROUD представя поредица от интервюта с интересни ЛГБТИ+ личности. От активисти до артисти, от политици до спортисти, хора, допринесли по един или друг начин за видимостта на ЛГБТИ+ общността в България. В поредицата PROUD to Present насочваме вниманието си към някои от най-завладяващите им истории.

Sofia Pride Human Rights Forum

 
L’N’Q: House & Disco
 

Днес ви срещаме с Катарина Рангнит, настоящ посланик на Швеция в България от 2020 г. Тя ще бъде сред лекторите на предстоящия форум за правата на човека „София Прайд“, който ще се проведе на 16 юни в Дома на Европа. Имахме възможност да ѝ зададем няколко въпроса, за да разберем какви са нейните перспективи и мотивации и как се сближават Швеция и България.

Защо темата за правата на човека е важна за Вас?

Позицията на Швеция е ясна: правата на човека са универсални и за всички, независимо от това кой сте и кого обичате. Демокрацията означава също така всеки да участва във вземането на решения и всеки в обществото да има право на пълноценен живот. Правото на ЛГБТИ+ хората да имат равни права и възможности е много важен въпрос за шведското правителство. В Швеция всеки човек трябва да има правото да бъде такъв, какъвто е, и да обича когото иска. От дълго време Швеция подкрепя пълното и равноправно упражняване на правата на човека от членовете на ЛГБТИ+ общността в националната и международната политика и ще продължи да го прави.

Каква е Вашата гледна точка за настоящата ситуация по отношение на правата на човека в България в сравнение с Швеция?

Шведското правителство от много дълго време има стратегия за насърчаване на равните права и възможности за ЛГБТИ+ хората. Тази стратегия беше допълнена с план за действие за периода 2020-2023 г. Когато правим равносметка на ситуацията, осъзнаваме, че все още има няколко предизвикателства, с които трябва да се справим. Бих си представил, че това важи за всички държави от ЕС, включително и за България.

Бихте ли ни представили накратко темите, които планирате да разгледате на форума?

Форумът има две теми – „Семейства на дъгата“ и „Престъпления от омраза„. Целта е правото на личен живот да бъде напълно зачитано за всички . Това включва гарантиране на правото на личен и семеен живот. Това важи независимо от сексуалната ориентация, половата идентичност или изразяването на пола. Да станеш родител и да създадеш семейство е важна част от живота на много хора, а днес семействата приемат много различни форми. Ето защо е важно законодателството да е модерно и да отговаря на различните видове семейни констелации.

Всяко дете трябва да има сигурно семейно положение и да може да израсне в общество, което не дискриминира хората въз основа на различни семейни констелации. ЛГБТИ+ хората са уязвими към насилие. Много от тях се чувстват несигурни в ежедневието си и се страхуват да излизат сами. Правото на живот и на свобода от насилие е основно човешко право. Ето защо борбата с престъпленията от омраза е с висок приоритет за Швеция както в страната, така и в чужбина. Наличието на законодателство, което идентифицира престъпленията от омраза, е един много важен аспект, но законодателството трябва и да се прилага. А за обучението на полицията, прокуратурата и съдиите са необходими решителност и ресурси. Насилието, дължащо се на негативното възприемане на сексуалната ориентация и половата идентичност, никога не може да бъде прието.

Какви са Вашите цели и стремежи като посланик на Швеция в България по отношение на правата на човека и по-специално правата на ЛГБТИ+ общността?

За Швеция правата на ЛГБТИ+ са част от нашия глобален дневен ред. Подкрепяме и работата на Европейската комисия за борба с дискриминацията срещу ЛГБТИ+ общността. Общността на ЕС е отлична платформа за споделяне на предизвикателства, опит и пътища напред. Като посланик на Швеция в България съм готова да споделя шведския опит. Имаме различни предизвикателства, но твърдо вярвам, че сътрудничеството е единственият начин да продължим универсална програма за правата на човека.

Как форумът и неговите теми съответстват на целите, поставени от шведското председателство на Съвета на Европейския съюз и какви потенциални възможности виждате за постигане на напредък в състоянието на правата на човека в България?

Шведското председателство на ЕС е платформа за насърчаване на правата на човека. През април шведското председателство организира в Стокхолм конференция за равенството на ЛГБТИ+ хората с участници от държавите от ЕС, чиято цел беше да се направи междинна оценка на стратегията на ЕС за равенство на ЛГБТИ+ общността за периода 2020-2025 г. Това беше и възможност за съвместно набелязване на предизвикателствата и опита във връзка с работата по осъществяване на програмата, насочена към правата на ЛКБТИ+ хората.

Шведското председателство представи и проект за заключения на Съвета относно безопасността на ЛГБТИ+ общността в ЕС – понастоящем предмет на преговори. За съжаление, човешките права на ЛГБТИ+ лицата продължават да бъдат пренебрегвани и нарушавани. Жизненоважен въпрос за постигане на равенство между ЛГБТИ+ и останалата част от обществото, е необходимостта да се гарантира безопасността на ЛГБТИ+ хората. Всеки трябва да се чувства в безопасност, за да бъде такъв, какъвто е, и да обича това, което иска, без да рискува насилие, тормоз или дискриминация.