Протест: С Габи срещу системата!

Присъединете се към нас в понеделник, 20 ноември 2023 г., от 19:00 часа пред съдебната палата в София, за да изразим нашето недоволство и да защитим правата на всеки транс и интерсекс човек в България!

Габриела, 32-годишна транс жена и майка на петгодишно дете, беше лишена от своите основни човешки права. Съдът отказа да признае идентичността й, отказвайки промяна на данните за пола в нейните документи. Това не е просто един случай – това е системно унижение, което засяга цялата транс общност в България и ние отказваме да мълчим повече.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Габи рискува собственото си здраве и безопасност протестирайки за правата ни пред съдебната палта. Сега ние трябва да се обединим и да покажем солидарност.

Ние не приемаме тази несправедливост. Категорично заставаме срещу системното нарушаване на правото на самоопределение на транс и интерсекс хората в България. Несправедливост, която не просто създава дискомфорт, а коства животи и отнема от бъдещето на всички нас като общество. Не можем да се примирим с липсата на нормативна уредба, която урежда признаването на пола при транс и интерсекс хора. Не приемаме правоприлагане, което ограничава достъпа до права в името на религиозни традиции и поставя непреодолими бариери пред една малка и силно уязвима социална група: хората, чието джеднър идентичност не съвпада с пола, определен при раждането им.

За пореден път излагаме нашите искания към законодателите ясно и категорично:

  • Да се въведе правна рамка, уреждаща признаването на пола при транс и интерсекс хората, които се самоидентифицират с пол, различен от този, определен при раждането им.
  • Правоприлагане, което се придържа към международните стандарти, и по-специално към Европейската конвенция за правата на човека.
  • Редовен и конструктивен диалог на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с ЛГБТИ общността и всички организации на гражданското общество, които работят за защита на правата на транс и интерсекс хората.

Присъединете се към нас, за да подкрепим уважението към различията и основните права на всеки. Нека заедно поискаме справедливост и равнопоставеност за всички!

Междувременно, можете да помогнете по следните начини:

  1. Разпространете историята на Габи
  2. Подпишете петицията: https://action.allout.org/en/m/31a313c7/
  3. Трябват ни хора, които да стоят до Габи, особено през нощта. Ако искате да помогнете, пишете на някой от организаторите