Попълнете анкета за последиците от COVID-19 за ЛГБТИ+ общността

Анонимно проучване цели да разбере как ограниченията около COVID-19 са се отразили на менталното и физическо благосъстояние на ЛГБТИ+ общността в България.
Резултатите от анкетата ще бъдат представени и споделени на политици, законодатели и медии, за да бъдем сигурни, че гласът на всички респонденти от цялата страна е чут и ще бъде използван като основа за бъдещото развитие на услугите, насочени към ЛГБТИ+ общността у нас. Попълването на анкетата не би отнело повече от 10 минути.