Обединеното кралство: Какво представлява престъплението от омраза?

Остава тъжен факт, че ЛГБТИ+ хората могат да станат обект на вербално или физическо насилие заради своята сексуалност или полова идентичност. Престъпление от омраза е когато извършителят извърши престъпление срещу друго лице въз основа на расата, религията, половата идентичност, сексуалната ориентация или увреждането на жертвата.

В Обединеното кралство престъпленията от омраза се разделят на три различни категории: физическо нападение, словесно насилие и подбуждане към омраза, което освен очевидните неща включва и неща като сплашване и увреждане на имущество. В България все още няма промяна в наказателния кодекс, която да включи сексуалната ориентация и половата идентичност като отежняващо вината обстоятелство при едно такова престъпление.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Хората могат да станат жертва и на повече от един вид престъпление от омраза, поотделно или едновременно. Не е задължително възприемането на дадено престъпление като мотивирано от омраза да идва от жертвата. Според Метрополитен то може да бъде и от друго лице, например свидетел или полицейски служител.

В доклад на Правната комисия от 2021 г. са отправени редица препоръки за реформиране на законите за престъпленията от омраза, включително за увеличаване на защитата на жертвите с увреждания и тези от ЛГБТИ+ общността, тъй като настоящото законодателство в Обединеното кралство не третира еднакво всяка защитена характеристика. Кралската прокуратура може да поиска от съда да увеличи наказанието на извършителя, ако той бъде признат за виновен за престъпление от омраза.

This material is produced with the support of the Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the US. The opinions expressed in this publication do not necessarily represent those of the Black Sea Trust or its partners.