Млади хора от ЛГБТИ+ общността могат да участват в проект за защита на уязвимите групи в България и Румъния

Националният демократичен институт за международни отношения възобновява дейността си в България с нов проект за толерантност и защита на уязвимите групи в България и Румъния, който включва серия от обучения, срещи и лятно училище на морето. НДИ успешно изпълнява подобни програми в повече от десет страни в Централна Европа и Западните Балкани.

В България проектът започва със сформирането на група от млади хора, които представляват етно-религиозния спектър на страната. Чрез инициативата НДИ ще подкрепи участниците да бъдат по-добре подготвени да се застъпват за религиозното многообразие, взаимното уважение и приобщаване и да се противопоставят на междуетническата нетърпимост, религиозната омраза и дискриминацията.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Младежите ще имат възможност да се включат в поредица обучения в периода април 2023 – септември 2024 година, чрез които ще получат насоки по набор от умения за комуникация, застъпничество и лидерство чрез онлайн и присъствени курсове, тематични срещи и обмяна на опит. В резултат на това членовете на младежката група ще провеждат кампании за повишаване на обществената осведоменост срещу дискриминацията и ще взаимодействат както с гражданите в своите общности, така и с хората, вземащи решения.

Срокът за записване е 24 април. Повече информация ще откриете във фейсбук страницата на НДИ-Румъния или като се свържете с Националният демократичен институт за международни отношения на адрес bulgaria@ndi.org