Агниешка Жемишевска

Feministas Futuristicas – Феминизъм и арт практика чрез международен обмен

Като продължение на резидентската програма на IME през годините, този проект се фокусира върху обмена на творчески практики на международно признати артисти, работещи в областта на социално ангажираното изкуство. Първото му издание в София ще се проведе под формата на серия от закрити и публични срещи на жени-артисти от различни точки на света и местни активисти и артисти, работещи в различни области на изкуството. В рамките на тридневни срещи те ще представят своите творчески практики в публичното пространство, използвайки феминистки еманципиращи методологии, артистични практики и практики за изграждане на общности.

В резултат на тези срещи и възникналите в резултат на тях сътрудничества и обмяна на идеи се планира изложба на творческия продукт (самостоятелна или групова, както и индивидуални събития) в страните на участничките – България, САЩ, Италия, Франция, Германия, Норвегия и Швейцария – през тази и следващата година. Проектът предвижда обмен и работа в мрежа между професионални артисти от различни населени места на международно ниво, с взаимосвързани артистични и културни практики, като по този начин се цели надграждане и обмен на добри практики в областта на изкуството и културата.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Женската солидарност винаги е била мощен инструмент в ежедневието ни, но може да се превърне в огромна сила по време на криза. Ето защо вярваме, че има нужда от връзка, която да е нещо повече от обикновена професионална мрежа.

Организаторите от Сдружение ИМЕ/Water tower art residency 2023 канят всички жени активистки, работещи в България и в различни части на света, да участват в дългосрочна програма за професионален обмен. Заедно с активистки от различни страни ще бъдат поставени въпроси за това как феминизмът и сестринството могат да допринесат за преодоляване на настоящите кризи и какви съвместни действия могат да бъдат предприети. Някои от темите, които ще бъдат засегнати, са: равенството и овластяването на жените, уважението към жените във всяка възраст, правото на избор в йерархичната система на властта, доминирана от мъжете, което води до агресия и липса на диалог, както и други теми, важни за запазването на мира и благосъстоянието на жените и децата днес.

Програмата предоставя пространство и инструменти за професионално и личностно израстване – обучителни сесии, учебни посещения в организации на гражданското общество, менторство и мини-стипендии.

По време на първата кратка резидентна среща идеите ще бъдат разработени (индивидуално или групово), а след това чрез мини-стипендия ще могат да бъдат реализирани. Този проект стимулира създаване на споделено пространство за нови идеи и съвместни действия на международно ниво за постигане на мир и равенство.

Датите на провеждане на събитията са 26- 30 март, а повече информация ще откриете във фейсбук събитието.
Събитието е организирано със съдействието на Национален фонд култура и подкрепата Гьоте институт София, Æther Art Space и Swimming pool.