Botanica Sacra – новата изложба на Любен Домозетски в галерия Little Bird Place

В галерия Little Bird Place от вчера, 15 август, се помещава четвъртата самостоятелна изложба на Любен Домозетски, посветена на ботаническата илюстрация.

Botanica Sacra“ е посветена на ботаническата илюстрация и повечето от произведенията в нея стриктно следват принципите на този жанр. Основната част от творбите пресъздават конкретни видове растения от българската флора.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Творбите са създадени с желанието да бъдат обединени в изложба – серия произведения, специално мислени за конкретен изложбен контекст и пространство.Изборът на видовете от Домозетски не е случаен.

Човекът категоризира растенията и животните от заобикалящата го среда според своите нужди и интереси. Така някои видове са редки, т. е. интересни, защото имат ограничено разпространение, а други са плевелни, дори вредни или опасни защото се срещат често, отровни са или конкурират отглежданите от човека видове. Така хората пренасят понятия и определения от своя свят в света на растенията, без обаче те да се нуждаят от това за своето съществуване.

Представените произведения насочват вниманието към конкретни видове с желанието чрез помощта на научната обективност зрителят да се абстрахира от пристрастие, за да разбере, че всяко растение е сложен организъм, който има своите форми и своето място в природата.

Част от творбите, специално създадени за настоящата изложба, представляват синтез между интереса на автора към ботаническата наука и към сакралното изкуство. Тези произведения си служат с един по-иконен език и отново са свързани с представите и стремежа на човека за разграничаването на растенията като отделни видове, за категоризирането им и определянето на тяхната „полза“ и „вреда“ и за измерване на цикличността на годишното време.

Изложбата „Botanica Sacra“ от Любен Домозетски ще бъде в галерия Little Bird Place до 8-ми септември, 2022.