Адам дава имена на животните и растенията

Изложба на Любен Домозетски в галерия "Little Bird Place"

Адам дава имена на животните и растенията“ е петата самостоятелна изложба на Любен Домозетски, представяща произведения, създадени през последните 6 месеца.

За разлика от всички предходни изяви на автора, в които преобладава темата за научната илюстрация, в настоящия проект Домозетски насочва своето внимание към произведения, доближаващи се повече до традициите на иконописта.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

В „Адам дава имена на животните и растенията“ отново присъстват неизменните растения и животни, които винаги силно са интересували Любен Домозетски, но те са решени в нов визуален контекст, с нов поглед. В произведенията се засягат теми като одомашняването и култивирането, за първи път в живописта на автора се появяват саксийни растения, но също и така продължение на интерпретациите на библейски теми и мотиви, размишления върху определението „иконно“ и „олтарно„, темата за възприемането на собственото тяло, изкушението, противопоставяне на земното и небесното.

В част от творбите Домозетски развива започнатата в предходната си изложба интерепретация на керамични произведения и пресъздаването им в живопис. Освен преобладаващите работи с темпера върху дърво – особено характерни за творчеството на Домозетски, са представени и експерименти с акварел, рисунка и маслена техника.

Името на изложбата е възприето от наименованието на една от представените творби, имаща ключово място в разбирането на основните стилово-пластични и иконографски източници, които оказват влияние върху творчеството на Домозетски, и помагат да бъде намерен ключ към често пъти силно зашифрованите послания, отправени от художника.

Изложбата „Адам дава имена на животните и растенията“ на Любен Домозетски ще откриете в Галерия „Little Bird Place“ (София, ул. „11-ти Август“ 7) между 22 февруари и 17 март 2023, а официалното откриване ще бъде на 22 февруари (сряда) от 18:00 ч.