Забраната на прайда в Русия е нарушение според Европейския съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека отсъди нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от страна на Русия. При забраняването на събития като прайда, източната държава нарушава правото на мирно събиране, правото на ефективни средства за защита и правото да не бъдеш дискриминиран.

Случаят бе докладван до Европейският съд от Николай Алексейев, Ирина Алексейева, Алексей Киселев, София Михайлова, Ярослав Йевтушенко и Ирина Федотова, които живеят в Москва, Шушенское, Грязи и Кемерово.

 
L’N’Q: House & Disco