Световната здравна организация обяви интерсекс самоличността за заболяване

Заедно с бърнаута и пристрастяването към видео игри, Световната здравна организация обяви и характерните черти на интерсекс хора като ‘disorder’/’заболяване’ или ‘разстройство’. Повече от 50 правозащитни организации подписаха писмо, с което изразяват възмущението и несъгласието си. Според писмото СЗО съветва за прилагането на хирургическа намеса върху интерсекс хората.

Организациите, подписали документа твърдят, че тази класификация на хората родени с различни полови характеристики ще им причини голяма вреда. Статистики са доказали вредата, която хирургията оказва върху интерсекс хората. Тя се прилага най-често с козметични, а не медицински цели. Писмото твърди: „Хирургичните намеси са следствие на джендър стереотипите. Когато тези намеси се прилагат, без личното съгласие на пациента, те нарушават правото на телесен интегритет, свобода от дискриминация, равенство пред закона, лично пространство и свобода от мъчение, малтретиране и експериментиране.“

 
L’N’Q: House & Disco