Подпишете петиция за равното третиране на ЛГБТ+ хора в българското законодателство

Анализ на Младежка ЛГБТ организация Действие от 2018 г. доказа, че ЛГБТИ хората са лишени от над 300 права, поради липсата на уредба на връзките между ЛГБТИ лицата.

През 2019 и 2020 г. Действие направи цялостен анализ на наказателноправната уредба в Република България. От този анализ станаха видни поредица от дискриминативни практики, засягащи ЛГБ хората, както в ролята им на жертви, така и в ролите им на заподозрени или уличени в престъпление лица, на изтърпяващи присъда или дори на съвсем странични лица – свидетели или близки на някоя от другите категории лица, които задължително или по своя воля могат да участват в наказателното производство или имат съприкосновение със системата за изтърпяване на наказанията.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Анализът може да бъде изтеглен на адрес: https://www.deystvie.org/post/analysis-and-recommendations-for-amending-the-criminal-legislation-in-bulgaria?fbclid=IwAR3WYNfr_zFGMmZZaxLRbBf1G-p0LsPrMrT6dWugCog95wruZtfvDS39TFQ

Междувременно, организацията насърчава хората да подпишат петиция, изискваща равното третиране на ЛГБТИ хора в българското законодателство. Това равно третиране се състои в признаване на законен режим на партньорство на нехетеросексуални двойки и защита на ЛГБТИ хората като жертви на престъпления с дискриминационен елемент и полови (сексуални) престъпления.

Петицията може да подпишете тук.

Анализът и препоръките за изменение на наказателното законодателство ще бъдат представени на събитие, което ще се проведе на 7 юли от 15:00 часа в Зона 21 (ул. Христо Белчев 3).

https://www.facebook.com/events/548014075893942/