Флорида ще забрани на транс хората да променят пола си в шофьорската книжка

Транс хората във Флорида вече няма да могат да променят пола в шофьорската си книжка, за да отразяват половата си идентичност. Това решение е част от вълната анти-ЛГБТ+ закони, обхванала слънчевия щат, съобщи NBC News.

Меморандумът е написан от Робърт Кайнох, заместник-изпълнителен директор на Отдела за пътна безопасност и моторни превозни средства на Флорида (FLHSMV).

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Шофьорската книжка е документ за самоличност и като такъв играе важна роля в подпомагането на публични и частни субекти при правилното установяване на самоличността на лицето, което представя свидетелството„, пише той.

Разрешаването на дадено лице да променя своята шофьорска книжка, за да отрази вътрешното си усещане за полова роля или идентичност, което не е нито неизменно, нито обективно доказуемо, подкопава целта на документа за самоличност и може да осуети способността на държавата да прилага своите закони.

Не е ясно как ръководството ще работи по въпроса, тъй като Флорида все още позволява на транс хората да променят пола в акта си за раждане – при условие че имат писмо от своя лекар, в което се посочва, че се подлагат на терапия за утвърждаване на пола.

Не е известно също така дали транс хората във Флорида, които вече са променили половия маркер в документите си, ще получат замяна, защото в зависимост от това колко от законните им документи за самоличност са били променени, това може да доведе до това шофьорската книжка и актът за раждане на лицето да показват различен пол.

Според меморандума на Кайнох невярното представяне на пола, разбиран като пол, в шофьорската книжка представлява измама“, която може да доведе до наказателни санкции, включително отнемане на книжката.