FACEBOOK, GOOGLE И APPLE В ПОДКРЕПА НА ГЕЙ БРАКОВЕТЕ

Стотици различни американски организации, в това число Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft и Disney загърбиха конкуренцията и различията помежду си и подписаха съвместно писмо, призоваващо Върховния съд на САЩ да премахне забраните за еднополови бракове във всички щати. Компаниите твърдят, че позволяването на двама партньори от еднакъв пол да сключват брак, е от решаващо значение за правата на служителите им.

Писмото, подписано още от Coca-Cola, Nike и Visa, подчертава, че забраните върху гей браковете създават множество икономически и логистични препядствия, които вредят на бизнес интересите на компаниите, опериращи в няколко щата. Това изисква различно третиране на служителите в отделни щати и затруднява работата на компаниите.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

„Нашите успехи зависят от благоденствието и морала на всички наши служители, без разлика,“ гласи писмото. И още: „Разнообразна, приобщаваща работна среда увеличава общата човешка енергия, достъпна за организацията. Приобщаващите фирми са по-отворени към нови идеи и възможности и получават по-добри печалби, благодарение на подобреното сътрдуничество в екипа и ангажираност.“

Върховният съд на САЩ ще започне изслушвания по темата за еднополовите бракове и признаването им във всички щати от 28 април.