Децата на еднополови двойки са по-успешни в училище

Проучване за уменията на децата в училище, проведено в Холандия, показва, че децата на еднополови двойки достигат по-висок успех. Проучването е направено, използвайки резултатите от стандартните тестове, които се полагат в края на началното образование, на около 12-годишна възраст.

„Открихме, че децата отгледани от родители от един и същи пол постигат по-високи резултати от останалите. Имаме наблюдения, че това се случва и през средното образование. Резултатите ни показват, че децата на еднополови родители са с 6,7 % по-вероятни да се дипломират от децата на разнополови родители.“

 
L’N’Q: House & Disco
 

Резултатите са изненадващи, тъй като в друго проучване, направено през 2013, се забелязваше негативен резултат в училищното представяне при децата, отглеждани от еднополови родители. Според професионалисти, при проучването тогава е допусната грешка при разграничаването на деца, които са отгледани в еднополово семейство от раждането си и такива, които живеят при еднополови родители в момента.

Изследователите смятат, че успехите на децата на еднополови родители се дължат на социално-икономическите условия, при които те са отглеждани. „Вземайки предвид колко са скъпи процудерите за сдобиване с дете за еднополовите двойки, те най-често имат са в добро икономическо състояние и са способни да инвестират повече отглеждането на децата си, а това се отразява положително и на образованието им.“