Емил Методиев

Българите стават все по-приемащи ЛГБТИ хората

Общественото мнение на българина по въпросите на ЛГБТИ хората, семейството и пола продължава да е доминирано от традиционни стереотипи, но макар и бавно, скептичните нагласи се променят, главно заради личното преживяване и досег на хората с темата. Това показва обобщение на резултатите от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, в периода 12 – 20 април 2023г. сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна.

42% от пълнолетните жители на страната не биха променили отношението си към свой близък, ако разберат, че е ЛГБТИ срещу 36%, които биха реагирали негативно. 43% смятат себе си за толерантни към ЛГБТИ хората, срещу 46% на обратната позиция. Всеки трети заявява, че би се чувствал комфортно да работи с ЛГБТИ човек, a 34% от гражданите подкрепят идеята публичното подбуждане към омраза във връзка с ЛГБТИ хората да се наказва като престъпление.

 
L’N’Q: House & Disco
 
Графика 1

Актуални обществени нагласи към ЛГБТИ хората в България (2023 г.)

Резултати от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, по поръчка на фондация GLAS, в периода 12-20 април 2023г., сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна.

Бихте ли променили отношението си към свой приятел, ако разберете, че е ЛГБТИ?

Не бих променил - 42%
Бих реагирал негативно - 36%

Толерантни ли сте към ЛГБТИ хората?

Да - 43%
Не - 46%

Ще се чувствате ли комфортно, ако работите с ЛГБТИ човек?

Да - 33,3%

Подкрепяте ли идеята публичното подбуждане към омраза във връзка с ЛГБТИ хората да се наказва като престъпление?

Да - 34%
Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е финансирано от ILGA-Europe по проекта Bursting the Bubble в партньорство с фондациите Bilitis и Single Step.

Проучването потвърждава установена в предишни години тенденция – колкото повече преки впечатления и контакти с ЛГБТИ са имали анкетираните, толкова са по-склонни да превъзмогнат бариерите, спуснати от доминиращите стереотипи. Затова с повече разбиране и приемане към ЛГБТИ се открояват жители на големите градове, високо образовани, млади и средни поколения. И обратно, жителите на малките населени места, по-възрастните поколения и хората с по-ниско образование са сред дистанцираните и най-силно споделящи негативни нагласи.

Цялото изследване може да разгледате тук.

Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е финансирано от ILGA-Europe по проекта Bursting the Bubble в партньорство с фондациите Bilitis и Single Step.