Дете остава без гражданство заради сексуалната ориентация на родителите си

Стратегическо дело с особено важно значение както за страната ни, така и за целия Европейски съюз, предстои да бъде разгледано на 9 февруари в съда в Люксембург. Делото започва да набира все по-голяма популярност сред чуждестранни медии, които отразяват неговия ход. То  се води от организация “Действие”, която предоставя безплатна правна помощ на ЛГБТИ хората на територията на цяла България.

Делото разглежда случая на еднополова двойка – българка и гибралтарка, със законно сключен брак, които получават отказ за издаване на акт за раждане на новородената им дъщеря.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Българката Калина Иванова* и родената в Гибралтар Джейн Джоунс* сключват официално брак в Гибралтар, през 2018 година. Чрез използването на метод за асистирана репродукция, двете жени посрещат на бял свят и малката Сара. Детето получава испански акт за раждане, в който са вписани и двете майки.

По действащите закони на Испания, детето не може да придобие испанско гражданство, защото нито една от майките му не е испанска гражданка. На момиченцето е отказано и британско гражданство, защото по действащите закони на Великобритания гибралтарската му майка не може да предаде гражданство. Тъй като детето е български гражданин, то българската майка подава документи за издаване на акт за раждане в България.  Гражданство на Сара е отказано и от българска страна, тъй като не счита, че дете може да има произход от две майки.

Към настоящия момент детето не притежава лични документи и не може да напуска страната, където е родена (Испания), за да посети роднините си в България и Великобритания. Когато Сара навърши необходимата възраст за започване на училище и/или градина, тя няма да може да постъпи в тези учреждения в Испания (което е държавата на обичайното ѝ местоживеене).

В най-добрия интерес на детето е да има и двамата си родители, записани в акта си за раждане, да може да наследява и двамата си родители, да може да живее и да поддържа лични отношения с тях, както и да получава издръжка и от двамата си родители.

Делото е ключово, тъй като предоставя за пръв път възможност на Съда на Европейския съюз в Люксембург да заеме позиция по повод свободното придвижване в Европа на еднополовите семейства и техните деца, включително и възможността за признаване на еднополовите семейства и техните деца, особено в държави-членки като България, Румъния, Полша и Унгария, които нямат правна уредба на съществуващите де факто еднополови семейства.

Адвокат Деница Любенова от „Действие“, която работи по делото, споделя ексклузивно пред PROUD.bg: „Казусът на бебе Сара, което ще се гледа от Съда на Европейския съюз в Люксембург, предоставя възможност на Съда за взимане отношение по въпроси, свързани с правото на свободно придвижване на всички граждани на съюза с фокус върху правата на ЛГБТИ семействата и техните деца. В предходно дело (делото Коман, 2018 г.) Съдът изрично заяви позицията си, че независимо от изричните или липсата на разпоредби в националните законодателства по отношение регулацията на еднополовите семейни отношения, при и по повод осигуряване правото на свободно придвижване на европейските граждани, терминът „съпруг“ обхваща ситуациите, в които съпругът е както от същия, така и от противоположния пол. В настоящия казус с „бебе Сара“ Съдът ще има възможност да даде отговор на въпроса дали правото на свободно придвижване в ЕС е такова, от което могат да се ползват само определени граждани от определени страни-членки, или напротив – всички граждани на ЕС, включително и еднополовите семейства и техните деца, като тук превес ще вземат аргументите, свързани с общите принципи на съюза, измежду които правото на свободно придвижване, равенство и недискриминация, но също и тези, отнасящи се до предотвратяване риска детето да бъде оставено без гражданство или дискриминирано на основата на хомосексуалната ориентация на родителите си, както и признаване и осигуряване на висшия интерес на детето по отношение на вече съществуващата и установена с издадения от Испания акт за раждане правна връзка с двете му майки.“

Този материал се реализира от фондация ГЛАС в рамките на проекта „Rainbow Shield: Подобряване достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България“. Проектът се финансира от програма „Права, Равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020). За съдържанието на публикацията отговорност носи единствено създателят ѝ. Изразените тук становища не обвързват по никакъв начин Европейската комисия и тя не носи отговорност за използването на информацията, която се съдържа в този материал.