Върховни съдии сезираха съда в Люксембург относно трансфобското решение на ВКС

По-малко от година, след като Върховния касационен съд (ВКС) постанови, че транс хората в България не могат да променят пола си юридически, трима върховни съдии сезираха Съда на Европейския съюз (СЕС) в опит да преодолеят практическата забрана за промяна на данните, свързани с пола, съобщава Lex News.

Пред съда в Люксембург те поставят на проверка и тълкуването на Конституционния съд (КС), че според основния закон полът е само биологичен, на което стъпи ВКС, за да реши, че в България правна промяна на пола е невъзможна.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Пълният текст на преюдициалното запитване, внесено от върховните съдии Мария Иванова, Даниела Стоянова и Любка Андонова, може да прочетете тук. В него тримата  върховни съдии излагат аргументите си срещу извода на мнозинството в Гражданската колегия на ВКС, че юридическа промяна на пола у нас е невъзможна.

Сред аргументите също се посочва, че възможността транс хората да сменят пола си, според практиката на Европейския съд по правата на човека, попада в обхвата на правото на личен и семеен живот, а това изисква от държавата да осигури зачитането им и недопускането на неоснователна намеса при упражняването им.