Според научно проучване: Хомофобията е свързана с ниска интелигентност

За съжаление на много хомофоби, ново научно проучване откри връзка между ниските нива на интелигентност и изразяването на хомофобска позиция. Резултатите, публикувани от ScienceDirect, обхващат повече от 10 хиляди австралийци, но лесно могат да бъдат приложени за обществото по цял свят.

Сред въпросите, зададени на респондентите е „Смятате ли, че хомосексуалните двойки трябва да имат същите права като хетеросексуалните двойки?“

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Авторите на проучването споделят: „Съществуват известни корелации между ниските нива на интелигентност и подкрепата на предразсъдъчни нагласи. Нашето проучване допълва съществуващите знания, като предоставя първите анализи на връзките между когнитивните способности и отношението към проблемите на ЛГБТ хората. Резултатите показват, че когнитивните способности играят критична роля в предразсъдъците. Следователно препоръчваме засилен фокус върху когнитивните способности при изследване на предразсъдъците и по-добро интегриране на когнитивните способности в моделите на предразсъдъците.“