След две години съдебни битки Бебе Сара най-сетне ще бъде български гражданин!

Днес Съдът на Европейския съюз постанови решение по поредно преюдициално дело с изключителна значимост, образувано по запитване от български съд. След решенията си по делата Kadzhoev и Еlchinov, в решението си по дело С-490/20 Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“, Съдът в Люксембург определи, че държавите членки на ЕС, в частност България, е длъжна да издаде документ за самоличност на ненавършило пълнолетие дете, нейни гражданин, родено в друга държава членка, в която е издаден акт за раждане с посочени двама родители от един и същи пол, без да изисква като предварително съставяне за акт за раждане по своята вътешноправна уредба.  Решението ще се отрази на живота на 100 000 до 150 000 деца в целия Съюз. Така Съдът на ЕС гарантира правото на свободно движение и основните права на гражданите на ЕС, изградили семейни отношения в еднополова семейна двойка, независимо от това, дали вътрешното право на държавата им по произход признава и защитава такова семейно отношение. Висшата юрисдикция на ЕС изрично отклонява опитите отказът да се гарантира пълноценно упражняване на правата на гражданите на ЕС да се обосновава с т.нар. национална конституционна идентичност.

Ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Съюза, чийто акт за раждане, съставен от приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол: държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите национални власти. Освен това тя е задължена да признае издадения от приемащата държава членка документ, който позволява на това дете заедно с всяко от посочените две лица да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на Съюза.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Съдът на Европейския Съюз, кратко и ясно: Действително, правилата за гражданското състояние на лицата са от компетентността на държавите членки, които са свободни да предвидят или не в своето национално право брака между лица от един и същ пол или качеството им на родители. При упражняването на тази компетентност обаче всички държави членки трябва да спазват правото на Съюза, и по-конкретно разпоредбите на Договора относно свободата на гражданите на Съюза на движение и на пребиваване, като за целта признаят гражданското състояние на лицата, установено в друга държава членка съгласно правото на последната.

Адвокат Деница Любенова, процесуален представител на жалбоподателите и директор на Правната програма на ЛГБТИ организация „Действие“, заяви: „Решението на СЕС е изцяло съобразено с принципите, на които е изграден Европейският съюз, а също и с досегашната практика на Съда, а именно, че всички европейски граждани следва да бъдат третирани еднакво. България е длъжна да признае правната връзка на Сара с двете й майки. България не може да се позовава на националната си и конституционна идентичност и обществения ред, за да дерогира основни права на гражданите на ЕС. Детето Сара, казва Съдът на ЕС, е наследник на българската и великобританската си майка, както и двете майки взаимно имат право да се наследяват.

Венета Лимберова е председател на ЛГБТИ Организация “Действие“, чрез която се предоставя безплатно правната помощ на родителите на Сара. Според нея решението е знаково за цялата европейска общност, но също така и за България, тъй като институциите вече ще са длъжни да признаят и да не отказват права на децата с еднополови родители.

Майките на бебе Сара споделят: „Развълнувани сме от решението и нямаме търпение да получим документите на Сара и най-накрая да можем да видим семействата си след повече от 2 години. За нас е важно да бъдем семейство не само в Испания, но и във всяка страна в Европа и накрая това може да се случи. Това е дългоочаквана крачка напред за нас, но и огромна стъпка за всички ЛГБТИ семейства в България и Европа. Благодаря много на оказаната ни подкрепа от ИЛГА-Европа, НЕЛФА, ЛГБТИ организация „Действие“ и особено на адв. Деница Любенова и Венета Лимберова, че се бориха за нашето семейство и безброй други семейства в нашето положение в Европа.

Поздравления зa ЛГБТ Организация „Действие“ за решаващата им роля в това изключително важно произнасяне на Съда на ЕС.

Тази вечер от 19:00 в The Steps ще се проведе официалното събитие Решение по делото Бебе Сара пред СЕС в което ЛГБТ Организация „Действие“ ще разкажат повече за случая и ще отговарят на въпроси.