Проучване показва, че жертвите на хомофобни престъпления у нас не докладват в полицията

Най-често срещаният тип инцидент, докладван от жертвите с нехетеросексуална ориентация и полова идентичност, различна от биологичната им, в България са заплахите – 73%. Това сочат резултатите от проучване за анти–ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в България през 2017 г., проведено от фондация GLAS. Сред обществените места, където са регистрирани най-много заплахи, училището е на първо място (60%), следвано от дома (20%) и баровете (10%).

Непредставителното проучването стартира на 1 май 2017 г. през онлайн платформата tolerantni.com, като в рамките на 6 месеца са получени общо 47 доклада. Те се отнасят за инциденти, които са се случили през 2017 г. От общия брой получени доклади са напълно попълнени 33, т.е. в тях респондентите дават отговори на всички въпроси във формуляра. Анализът се основава на данните от 33-те завършени доклади, тъй като останалите не предоставят достатъчно информация, която може да бъде анализирана и класифицирана. Онлайн формулярът събира данни за региона, мястото на атаката, пол, възраст и начин на самоопределяне на жертвите по отношение на сексуална ориентация или полова идентичност. Същите данни се събират и за извършителя.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

За заплахи се съобщава предимно от млади мъже на възраст от 15 до 24 години, които се самоопределят като гей и живеят в по-големите градове. Физическо нападение докладват 15% от всички жертви, всички от които се идентифицират като мъже (80% с хомосексуална ориентация, а 20% с бисексуална). 60% от жертвите на физическо насилие са във възрастовата група 25-34 години, а 40% са на възраст между 15 и 24 години.

„Нито един от потърпевшите, които са попълнили онлайн допитването, не е съобщил за инцидентите в правозащитните органи. Жертвите на престъпления от омраза в България се чувстват неудобно да докладват пред полицията. Причините за това са основно две – не вярват, че сигналът им ще бъде взет насериозно и ефективно разследван, и се опасяват от допълнителен тормоз от страна на полицейските служители“, сподели Симеон Василев, изпълнителен директор на фондация GLAS.

Наказателният кодекс не включва сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола като признаци, на основата на които се извършват престъпления от омраза – реч на омразата и други престъпления. Като следствие от това в редките случаи, в които хомофобски или трансфобски нападения са съобщавани и наказателно преследвани, заподозрените често биват обвинявани в деяния, извършени с „хулигански подбуди“.

„Фактът, че престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хората не са санкционирани от закона, е добре познат в общността. Неефективното и много бавно разследване на най-сериозните случаи, като убийството на Михаил Стоянов през 2008 г., обезкуражава жертвите на престъпления от омраза да докладват и да търсят справедливост“, добави Симеон Василев.

От фондация GLAS припомнят, че всеки станал жертва или свидетел, може да подаде сигнал чрез портала www.tolerantni.com. В полицейските участъци се регистрира пол на жертвата, но не сексуална ориентация, полова идентичност и самоопределение. Онлайн платформата позволява събирането на тази допълнителна информация. За уеб платформата tolerantni.com не е необходима регистрация; всеки може директно да попълни формуляра с информация за престъплението, без да се регистрира. От старта на онлайн портала през 2015 г. досега са събрани данни за над 200 случая на различни хомофобски престъпления от омраза.

Количествените данни, събрани от тази уеб платформа, по никакъв начин не са представителни за реалния брой и видовете престъпления, свързани с престъпления от омраза срещу ЛГБТИ в страната, но това са единствените количествени данни, налични по тази тема. Събраните данни не са достатъчни за проследяване на тенденциите по отношение на местонахождението и връзката между жертвата и извършителя, но са достатъчни да очертаят тенденциите за най-често срещаните престъпления от омраза срещу ЛГБТИ хората и взаимовръзката между сексуалната ориентация и възрастта на потърпевшите за определени видове инциденти.

За Фондация GLAS

Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society) е неправителствена организация, основана през 2014 г., която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Мисията на фондацията е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото. Фокусът на дейност е върху работа с родители на ЛГБТ хора, създаване на приобщаваща работна среда и провеждане на обществени кампании срещу хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.